Zostavil Mgr. Peter Ivan, do HTML podoby spracoval: Mgr. Michal Figura - Hvezdáreň a planetárium v Prešove.
Aktualizované v máji 2012.


Planéty v číslach

Poznámky:

Všetky jednotlivé parametre planét v jednej tabuľke by boli neprehľadné preto sme ich rozdelili na konkrétne podskupiny. Pre rýchlejšiu navigáciu použite spodné menu.


Vzdialenosti Fyzikálne vlastnosti Obehy Rotácie Energetická bilancia Planéty na oblohe

 


1. vzdialenosti Merkúr Venuša Zem Mars Jupiter Saturn Urán Neptún (Pluto)
Symbol merkur.gif venusa.gif zem.gif mars.gif jupiter.gif saturn.gif uran.gif neptun.gif pluto.gif
Vzdialenosť
od
Slnka
Stredná
"a"
veľká
poloos
ZEM
= 1AU
0,387 0,723 1 1,524 5,204 9,582 19,229 30,1 39,428
[mil. km] 57,91 108,2 149,6 227,94 778,6 1433,5 2876,7 4503,4 5906,4
svetelná
[min:sec]
3:13 6:01 8:19 12:40 43:15 79:42 159:56 250:22 328:21
minimálna
(perihélium)
[mil. km] 46 107,5 147,1 206,6 740,6 1353,6 2748,9 4452,9 4436,8
[AU] 0,313 0,716 0,984 1,404 4,950 9,048 18,376 29,77 29,587
maximálna
(afélium)
[mil. km] 69,8 108,9 152,1 249,2 816,5 1513,3 3004,4 4553,9 7376,1
[AU] 0,459 0,731 1,017 1,638 5,458 10,116 20,083 30,44 49,306
Vzdialenosť
od
Zeme
Minimálna [mil. km] 77,3 38,2 --- 54,5 588,5 1199,5 2581,9 4306 4285
Maximálna [mil. km] 221,9 261 --- 401,3 968,1 1658,5 3157,3 4687 7528
Doba letu k planéte
po najvýhodnejšej dráhe
110 dní 108 dní --- 243 dní 2,7 roka 6 rokov 16 rokov 31 rokov 46 rokov
 

Späť na začiatok stránky

2. Fyzikálne vlastnosti Merkúr Venuša Zem Mars Jupiter Saturn Urán Neptún (Pluto)
Priemer rovníkový [km] 4 880 12 104 12 756 6 794 142 984 120 536 51 118 49 532 ???
Zem =1 0,380 0,949 1 0,533 11,21 9,449 4,007 3,880 0,18?
polárny [km] 4 880 12 104 12 714 6 750 133 708 108 728 49 946 48 684 ???
stredný [km] 4 880 12 104 12 742 6 780 139 822 116 464 50 724 49 248 2 302?
sploštenie 0,0000 0,0000 0,0034 0,0059 0,0649 0,0980 0,0220 0,0171 ???
Hmotnosť [kg] 3,303.1023 4,896.1024 5,9736.1024 6,4185.1023 1,8986.1027 5,6846.1026 8,681.1025 1,0243.1026 1,309.1022
Zem = 1 0,0553 0,8150 1 0,1074 317,83 95,152 14,536 17,147 0,0021
priemerná
hustota
[kg/m3] 5427 5204 5515 3935 1326 687 1270 1638 2050?
Objem [km3] 6,085.1010 9,2851.1011 1,0832.1012 1,6319.1011 1,4313.1015 8,2713.1014 6,8334.1013 6,2541.1013 6,390.109
Zem = 1 0,0562 0,8572 1 0,1507 1 321,3 763,59 63,09 57,74 0,0059
Príťažlivosť
na rovníku
gravitačné
zrýchlenie
[m/s2]
3,7 8,87 9,78 3,71 24,79 10,44 8,69 11,15 0,658
Zem = 100% 37,8 90,7 100 37,6 252,79 106,5 88,9 114 6,71
Úniková
rýchlosť
na rovníku
[km/s]
4,250 10,361 11,179 5,022 59,529 35,477 21,291 23,492 ?1,232
na póle
[km/s]
4,250 10,361 11,198 5,039 61,560 37,354 21,540 23,696 ?1,232
1. kozmická
rýchlosť

(kruhová dráha
okolo planéty)
[km/s] 3,01 7,33 7,91 3,56 42,57 25,52 15,12 16,66 0,87
 

Späť na začiatok stránky

3. Obehy Merkúr Venuša Zem Mars Jupiter Saturn Urán Neptún (Pluto)
Rok
doba obehu
vzhľadom na:
Slnko
(siderický
obeh)
pozemských
dní
87,969 224,701 365,256 686,98 4 332,589 10 759,22 30 799,1 60 190 90 465
Zem = 1 0,241 0,615 1 1,881 11,862 29,457 84,32 164,79 247,68
Zem
(synodický
obeh)
pozemských
dní
115,88 583,92 --- 779,94 398,88 378,09 369,66 367,49 366,73
Obežná rýchlosť
okolo Slnka

[km/s]
v perihéliu 58,12 35,38 30,29 26,50 13,07 10,04 7,02 5,39 6,112
stredná 47,87 35,02 29,79 24,08 13,07 9,69 6,81 5,43 4,669
v aféliu 39,7 34,65 29,29 21,97 12,44 9,28 6,60 5,48 3,676
Sklon roviny dráhy
k ekliptike "i"
[°]
7,0049 3,395 0,0 1,851 3,13 2,485 0,773 1,77 17,14
Excentricita dráhy - "e" 0,2056 0,0068 0,0167 0,09332 0,0488 0,0557 0,0444 0,0112 0,2488
Dĺžka výstupného uzla
Ω [°]
48,33167 76,67069 348,73936 49,57854 100,55615 113,71504 74,22988 131,79431 110,30347
Argument šírky perihélia
ϖ [°]
29,12478 54,85229 114,20783 286,46230 274,19770 338,71690 96,73436 265,64685 113,76329
Posledný prechod
príslním - "t0"

k 31.5.2012
29.05.2012 21.03.2012 05.01.2012 09.03.2011 16.03.2011 09.07.2003 20.05.1966 02.09.1876 07.09.1989
 

Späť na začiatok stránky

4. Rotácie Merkúr Venuša Zem Mars Jupiter Saturn Urán Neptún (Pluto)
Planetárny
deň

rotácia
Otočenie
okolo osi
-
siderická
rotácia
hod. 1 407,6 -5 832,5 23,9345 24,6229 9,8333 10,2333 -17,24 16,11 -153,293
[d:hh:mm:ss] 58:15:36:-- -243:00:30:-- 0:23:56:04 1:00:37:23 rovník
0:09:50:30
pól
0:09:56:00
rovník
0:10:14:--
57°
0:10:38:25
-0:17:14:24 0:16:06:36 -6:09:17:36
Zem = 1 58,81 -243,686 0,99727 1,0288 0,4108 0,4276 -0,7203 0,6731 -6,4046
Od východu Slnka
po východ Slnka
176 dní 117 dní 24h 24h:38m 9h:50m 9h:14m 17h:14,4m 16h:6,6m 6d:9,29h
Rotačná
rýchlosť

na rovníku
[m/s] 3,03 1,81 465,09 241,17 12 689,20 9 870 2 587,52 2 683,11 13,11
[km/h] 10,89 6,52 1 674,33 868,22 45 681,25 35 500 9 315,08 9 659,18 47,18
Sklon
rovíka

k rovine
dráhy
[°] 0,03 177,3 23,45 25,19 3,12 26,73 97,86 28,32 119,59
 

Späť na začiatok stránky

5. Energetická bilancia Merkúr Venuša Zem Mars Jupiter Saturn Urán Neptún (Pluto)
Povrchová
teplota

[°C]
minimála -180 +455 -90 -140 -160 -180 -210 -218 -235
maximálna +440 +480 +58 +20 -100 -140 -160 -200 -225
priemerná +179 +464 +15 -64 -121 -176 -197 -215 -230
Dopadajúce
slnečné
žiarenie
Sl. konšt.
W/m2
9 214 2 660 1 360 595 51 15 3,71 1,47 0,9
Zem = 1 6,78 1,956 1 0,438 0,039 0,011 0,0027 0,0011 0,0007
Stredný zdanlivý
priemer Slnka

pozorovaný z planéty
1°22´40" 44´15" 31´59" 21´ 6´09" 3´22" 1´41" 1´04" 49"
 

Späť na začiatok stránky

6. Planéty na oblohe Merkúr Venuša Zem Mars Jupiter Saturn Urán Neptún (Pluto)
Uhlový
priemer

na oblohe
min 5" 10" --- 3,5" 29,8" 14,5" 3" 2,2" 0,1"
max 15" 66" --- 25,7" 50,1" 20,1" 5,5" 2,4" 0,3"
Jasnosť
na oblohe
min.[ m ] +3,3 -3,1 --- +1,7 -1,5 +1,5 +6,2 +8,0 +15,9
max.[ m ] -1,9 -4,9 --- -2,8 -2,7 -0,3 +5,4 +7,4 +12,8
vizuálna
hviezdna
veľkosť.
[ m ]
-0,42 -4,40 --- -1,52 -2,40 -0,1 +5,6 +7,8 +13,6
Albedo Bondove 0,068 0,90 0,306 0,25 0,34 0,34 0,30 0,29 0,5
geometrické 0,142 0,67 0,367 0,17 0,52 0,47 0,51 0,41 0,6
Stredný denný
pohyb

uhlová rýchlosť
[°/deň] 4,0923 1,6021 0,9856 0,5241 0,0831 0,0333 0,0116 0,006 0,004
 

Späť na začiatok stránky