Bridž na hvezdárni

Toto leto sme sa rozhodli pokúsiť sa o netradičnú formu propagácie života na hvezdárni. Ponúkame záujemcom možnosť oboznámiť sa s u nás nie príliš známou formou duševného športu – s bridžom. Motivovali nás informácie o činnosti prešovského astronomického klubu v minulosti pod vedením nášho vzácneho predchodcu – Dr. Alexeja Duchoňa, ktorý kedysi organizoval na prešovskej hvezdárni aj klubovú činnosť, v rámci ktorej nadšenci astronómie žili spoločensky a o.i. hrávali napr. aj šachy.

Bridž sa hrá s kartami. Ale nie je to klasická kartová hra, ide o duševný šport, ktorý má svoje medzinárodné inštitúcie, v ktorom sa hrávajú o.i. aj majstrovstvá Európy a majstrovstvá sveta a ktorý patrí medzi disciplíny, kandidujúce v budúcnosti aj na zaradenie do programu olympijských hier!

Na rozdiel od najznámejšieho duševného športu, ktorým sú šachy, je však oveľa spoločenskejší. Vyžaduje si prítomnosť väčšieho počtu hráčov – okolo bridžového stolíka vždy sedia štyria hráči a ozajstné športové súťaže si vyžadujú účasť minimálne ôsmich hráčov, väčších turnajov sa potom zúčastňujú desiatky hráčov. A všetci sa musia naučiť aj správať sa spoločensky, aby iných účastníkov nerušili, ale umožnili každému sústrediť sa na čo najlepší výkon.

Preto sa bridž stal už v minulom storočí hrou najvyšších spoločenských salónov, venujú sa mu mnohí príslušníci ozajstnej spoločenskej elity a každému hráčovi umožňuje neustále si precvičovať duševné schopnosti, predovšetkým schopnosť sústrediť sa, precvičovať si krátkodobú pamäť, ale aj fantáziu, strategické myslenie či psychológiu.

Hra je multigeneračná, medzirodová a v dnešnom svete sa bridžu venujú ľudia z rozličných spoločenských vrstiev. Starším záujemcom umožňuje udržiavať si duševnú sviežosť do vysokého veku, doslova im pomáha čeliť Alzheimerovým poruchám ; mladým ľudom ponúka možnosť tráviť čas v kultivovanej spoločnosti zdravou súťaživosťou a otvára im dvere do dobrej spoločnosti na celom svete. Bridžové kluby sa nachádzajú v mnohých mestách, nám najbližší je klub v Košiciach, väčšie kluby si nájdu  našinci napr. v Prahe, Budapešti a vo viacerých mestách v Poľsku, Maďarsku či v ČR.

Bridž je zaradený do výukového programu vybratých škôl – v USA už dávnejšie preukázali, že mládež, ktorá absolvuje tento program vykazuje výrazne lepšie výsledky vo vzdelávaní. V našej oblasti sa bridž vyskytuje ako výberový krúžok v niektorých školách, na Slovensku sú známe krúžky v Trnave a Bratislave. V Bratislave sa tiež bridž uchytil ako program aktivít dôchodcov, ktorí sa bridž naučili až v dôchodcovskom veku a radi sa stretávajú aj niekoľkokrát týždenne pri tejto činnosti, čo im poskytuje nielen spoločenské vyžitie, ale predovšetkým podporuje ich duševnú sviežosť. V Taliansku je bridž veľmi populárny a dokonca aj pápež sv. otec Ján Pavol II. svojho času prijal vo Vatikáne predstaviteľov Európskej bridžovej federácie s tisíckou školákov, ktorí sa bridžu venovali.

Moderná doba priniesla možnosť venovať sa bridžu aj prostredníctvom internetu , ale špičkoví hráči to používajú viac menej ako tréning a tie pravé súťaže sú stále spoločenskou záležitosťou. Umelá inteligencia dnes v šachu dokáže porážať aj najlepších hráčov sveta, v bridži však zatiaľ stále dominuje človek.

V rámci letného programu ponúkame širokej verejnosti možnosť oboznámiť sa s bridžom v inšpiratívnom prostredí našej hvezdárne. Podľa záujmu sa budú záujemcovia stretávať raz alebo aj dvakrát týždenne na dve hodiny, stačí sa prihlásiť a priniesť si so sebou jednu súpravu žolíkových alebo canastových kariet (bez žolíkov). Všetko ostatné sa záujemcovia  dozvedia od lektora, ktorého máme k dispozícii až do polovičky septembra. Absolventi letného kurzu sa budú potom môcť stretávať samostatne, prípadne cestovať do Košíc na podvečery v bridžovom klube.

Myron Majdák, Člen Slovenskej astronomickej spoločnosti, pobočka Prešov