Naša ponuka

Pri organizovaní návštevnosti našej organizácie radi vítame jednotlivcov aj kolektívy a programovú ponuku tvoríme pre širokú vekovú a záujmovú škálu návštevníkov:

  • pozorovanie oblohy umožňuje poznávať vesmír pomocou ďalekohľadov
  • návšteva hviezdnej sály poskytuje priestor tak pre astronomické témy ako aj kultúrne vyžitie
  • tematické  audio-vizuálne programy a výstavy tvoria podporný rámec prírodovedného vzdelávania a umeleckého vyjadrenia

Komplex činností našej inštitúcie slúži na plnenie jej hlavného poslania, čím je popularizácia astronómie v širokom spektre foriem. Vo vzdelávaní pre školy nachádzame najvyššiu mieru uplatnenia našej špecializácie, ktorá sa odráža aj v celom rade ďalších aktivít a podujatí.

Sú nimi:
programy pre verejnosť
pozorovania
výstavy
krúžky
súťaže
prednášky
semináre
stretnutia s osobnosťami

Vstupné od 1.1.2023 (PDF, 399 kB)

Vitajte na našej stránke!