Skupinové návštevy

Aktualizácia k 4.9.2020

Prevádzka planetária ostáva pozastavená v oblastiach organizovaných skupín a verejnosti (exkurzie, programy pre rodičov s deťmi, večerné programy) predbežne do konca októbra 2020.

Dôvodom je posun termínu plánovaného prevzatia stavby.

 

Aktualizácia k 25.5.2020

Prevádzka planetária ostáva pozastavená v oblastiach organizovaných skupín a verejnosti (exkurzie, programy pre rodičov s deťmi, večerné programy) predbežne do konca augusta 2020

Dôvodom sú:

 • externe – obnova priestorov vstupnej haly, prednáškovej siene
 • interne – obnova expozičného priestoru a práce na programoch súvisiace s prechodom na súbežnú digitálnu projekciu s hlavným projektorom ZKP-2 vo hviezdnej sále planetária

Naše plány na verejné večerné pozorovania oblohy na terase hvezdárne (v závislosti od vývoja počasia) Vám radi oznámime na webovej stránke a Facebooku

Za porozumenie Vám ďakujeme

V. Kolivoška, riaditeľ HaP v Prešove


Pre skupinové návštevy (10 – 68 osôb) máme u nás vyhradené termíny:

 • počas pracovných dní s výnimkou prázdnin pondelok až piatok
  dopoludnia 9:00, 10:00 (vyhradené pre MŠ) a 11:00
  popoludní 13:00 alebo 14:00

Orientáciu v témach, v dĺžkach ponúkaných programov a v navštívených priestoroch vám uľahčí sekcia Programová ponuka a prístup k aktuálne voľným termínom nájdete na – Rezervačný kalendár. Následné objednávanie návštev prebieha telefonicky alebo osobne, čo nám umožňuje poradiť vám a spoločne odkonzultovať výber programu. Je vhodné v čase organizovania skupinovej návštevy overiť si v Rezervačnom kalendári umiestnenie vašej rezervácie do systému.

Dĺžka pobytu skupinových návštev sa pohybuje v závislosti od vybraných programov v rozsahu 40´ – 1,5 hod.

Dovoľujeme si vás ešte upozorniť na rezerváciu niektorých podujatí:

 • hudobné programy je nutné dohodnúť vopred – pri objednaní návštevy
 • hudobné programy uvádzané naživo – pre skupinové návštevy v minimálnom počte 25 osôb ponúkame termín vo štvrtok o 16.00 hod. pred uvedením večerného programu uvádzaného naživo. Program sa nemusí zhodovať s určeným programom uvádzaným pre verejnosť. V iných termínoch tieto programy neponúkame.

Vstupné

 • akceptujeme nasledujúce formy úhrady vstupného:
  hotovosť, (vo vymedzenom období roka) kultúrne poukazy a (po fakturácii) prevod na účet
 • priznávame zľavy zo vstupného podľa nasledovného cenníka:

Dospelí ∗¹2,50 €
Žiaci 1. - 3. ročníka ZŠ, mládež a dospelí vyžadujúci zvláštnu starostlivosť1,50 €
Žiaci 4. - 9. ročníka ZŠ, študenti SŠ a VŠ, dôchodcovia2 €
Rodičia s deťmi a materské školy1,50 €

Pedagogický dozor má vstupné zdarma na každých 15 žiakov jeden

∗¹  50 % zľavu zo vstupného priznávame držiteľom zlatej a diamantovej Janského plakety a Kňazovického medaily z územia celého Slovenska a
100% zľavu vojnovým veteránom

Aktualizácia k 26.5.2020

Aktuálne na našu žiadosť nemáme odozvu.
Ďakujeme za porozumenie.

Možnosť využitia kultúrnych poukazov pre rok 2020 oznámime po podpise zmluvy s MK SR s predpokladom najneskôr do konca apríla. Ďakujeme.