Skupinové návštevy

Účasť návštevníkov je podmienená Vyhláškou vydanou Úradom verejného zdravotníctva a platným Covid automatom pre kultúru. Podmienky vstupu:

Aktualizácia k 22.11.2021

S platnosťou od pondelka 22.11.2021:

Návštevnosť našej organizácie sa riadi režimom OP podľa vyhlášky č. 259 vydanej Úradom verejného zdravotníctva SR a pre jeho dodržanie od návštevníkov požadujeme:

– predloženie k nahliadnutiu doklad o kompletnom zaočkovaní (digitálny Covid cerifikát) alebo doklad o prekonaní ochorenia Covid – 19 u všetkých osôb starších ako 12 rokov. Deti vo veku 2-12 rokov s testom (48h Ag, 72h PCR / LAMP). Deti mladšie ako 2 roky nepodliehajú žiadnej kontrole dokladov
– povinnosť prekrytia horných dýchacích ciest iba respirátorom FFP2 s výnimkou pre:

 • deti do 6 rokov veku
 • deti v materskej škole
 • osoby so závažnými poruchami autistického spektra
 • osoby so stredným a ťažkým mentálnym alebo sluchovým postihnutím

– telefonická rezervácia (kontakt)
– jednotlivo podrobenie sa bezkontaktnému premeraniu telesnej teploty
– dezinfekcia rúk
– maximálny počet účastníkov je stanovený na 34 v termínoch 9:00, 11:00 a 13:00
– sedenie obecenstva s výnimkou osôb žijúcich v jednej domácnosti tak, že medzi obsadenými miestami ostane jedno miesto neobsadené
– prehliadka kupoly ďalekohľadu nie je možná

Za porozumenie Vám ďakujeme

V. Kolivoška, riaditeľ HaP v Prešove


Pre skupinové návštevy (10 – 68 osôb) máme u nás vyhradené termíny:

 • počas pracovných dní s výnimkou prázdnin pondelok až piatok
  dopoludnia 9:00, 10:00 (vyhradené pre MŠ) a 11:00
  popoludní 13:00 alebo 14:00

Orientáciu v témach, v dĺžkach ponúkaných programov a v navštívených priestoroch vám uľahčí sekcia Programová ponuka a prístup k aktuálne voľným termínom nájdete na – Rezervačný kalendár. Následné objednávanie návštev prebieha telefonicky alebo osobne, čo nám umožňuje poradiť vám a spoločne odkonzultovať výber programu. Je vhodné v čase organizovania skupinovej návštevy overiť si v Rezervačnom kalendári umiestnenie vašej rezervácie do systému.

Dĺžka pobytu skupinových návštev sa pohybuje v závislosti od vybraných programov v rozsahu 40´ – 1,5 hod.

Hudobné programy je nutné dohodnúť vopred – pri objednaní návštevy

Vstupné

 • akceptujeme nasledujúce formy úhrady vstupného:
  hotovosť, (vo vymedzenom období roka) kultúrne poukazy a (po fakturácii) prevod na účet
 • priznávame zľavy zo vstupného podľa nasledovného cenníka:

Dospelí ∗¹3,00 €
Žiaci 1. - 3. ročníka ZŠ, mládež a dospelí vyžadujúci zvláštnu starostlivosť2,00 €
Žiaci 4. - 9. ročníka ZŠ, študenti SŠ a VŠ, dôchodcovia2,50 €
Rodičia s deťmi a materské školy2,00 €

Pedagogický dozor má vstupné zdarma na každých 15 žiakov jeden

∗¹  50 % zľavu zo vstupného priznávame držiteľom zlatej a diamantovej Janského plakety a Kňazovického medaily z územia celého Slovenska a
100% zľavu vojnovým veteránom

Aktualizácia k 26.5.2020

Aktuálne na našu žiadosť nemáme odozvu.
Ďakujeme za porozumenie.

Možnosť využitia kultúrnych poukazov pre rok 2020 oznámime po podpise zmluvy s MK SR s predpokladom najneskôr do konca apríla. Ďakujeme.