Skupinové návštevy

Apollo 11 – 50 rokov, ponuka pre školské kolektívy


Upozornenie na zmeny:
 1. 16.11.2018 – s platnosťou od 1. januára 2019 upravujeme cenník pre výber vstupného, viď nižšie.
 2. 24.1.2019 – s platnosťou od 1.1.2019 sme nútení obmedziť prístup návštevníkov v prípade osôb, využívajúcich bezbariérový vstup do budovy. Dôvodom je technická nespôsobilosť zariadenia pri vstupe a ako závažný prevádzkový nedostatok tento stav aktuálne riešime v spolupráci s našim zriaďovateľom. Za porozumenie Vám ďakujeme a za vzniknutú situáciu sa ospravedlňujeme.

Pre skupinové návštevy (10 – 68 osôb) máme u nás vyhradené termíny:

 • počas pracovných dní s výnimkou prázdnin pondelok až piatok
  dopoludnia 9:00 a 11:00 alebo 10:00 (vyhradené pre MŠ) – maximálne 2 termíny,
  popoludní 13:00 alebo 14:00

Orientáciu v témach, v dĺžkach ponúkaných programov a v navštívených priestoroch vám uľahčí sekcia Programová ponuka a prístup k aktuálne voľným termínom nájdete na – Rezervačný kalendár. Následné objednávanie návštev prebieha telefonicky alebo osobne, čo nám umožňuje poradiť vám a spoločne odkonzultovať výber programu. Je vhodné v čase organizovania skupinovej návštevy overiť si v Rezervačnom kalendári umiestnenie vašej rezervácie do systému.

Dĺžka pobytu skupinových návštev sa pohybuje v závislosti od vybraných programov v rozsahu 40´ – 1,5 hod.

Dovoľujeme si vás ešte upozorniť na rezerváciu niektorých podujatí:

 • hudobné programy je nutné dohodnúť vopred – pri objednaní návštevy
 • hudobné programy uvádzané naživo – pre skupinové návštevy v minimálnom počte 25 osôb ponúkame termín vo štvrtok o 16.00 hod. pred uvedením večerného programu uvádzaného naživo. Program sa nemusí zhodovať s určeným programom uvádzaným pre verejnosť. V iných termínoch tieto programy neponúkame.

Vstupné

 • akceptujeme nasledujúce formy úhrady vstupného:
  hotovosť, (vo vymedzenom období roka) kultúrne poukazy a (po fakturácii) prevod na účet
 • priznávame zľavy zo vstupného podľa nasledovného cenníka

Dospelí2,50 €
Žiaci 1. - 3. ročníka ZŠ, mládež a dospelí vyžadujúci zvláštnu starostlivosť1,50 €
Žiaci 4. - 9. ročníka ZŠ, študenti SŠ a VŠ, dôchodcovia2 €
Rodičia s deťmi a materské školy1,50 €

Pedagogický dozor má vstupné zdarma na každých 15 žiakov jeden

Od 15. apríla 2019 berieme kultúrne poukazy
pri platbách za vstupné do 15. novembra 2019