Skupinové návštevy

Prístup autobusom

UPOZORNENIE PRE PEDAGÓGOV
Dovoľujeme si Vás upozorniť na novú tému v programovej ponuke pre žiakov II. stupňa ZŠ – pohyby Zeme.

Pre skupinové návštevy (10 – 68 osôb) máme u nás vyhradené termíny:

 • počas pracovných dní s výnimkou prázdnin pondelok až piatok
  dopoludnia 9:00, 10:00 (vyhradené pre MŠ) a 11:00
  popoludní 13:00 alebo 14:00
 • Aktuálne umožňujeme rezerváciu iba dvoch dopoludňajších termínov
 • Termíny o 10:00 h sú k dispozícii od dňa 23.10.2023

Orientáciu v témach, v dĺžkach ponúkaných programov a v navštívených priestoroch vám uľahčí sekcia Programová ponuka a prístup k aktuálne voľným termínom nájdete na – Rezervačný kalendár. Následné objednávanie návštev prebieha telefonicky alebo osobne, čo nám umožňuje poradiť vám a spoločne odkonzultovať výber programu. Je vhodné v čase organizovania skupinovej návštevy overiť si v Rezervačnom kalendári umiestnenie vašej rezervácie do systému.

Dĺžka pobytu skupinových návštev sa pohybuje v závislosti od vybraných programov v rozsahu 40´ – 1,5 hod.

Hudobné programy je nutné dohodnúť vopred – pri objednaní návštevy

Vstupné

 • akceptujeme nasledujúce formy úhrady vstupného:
  hotovosť,  a (po fakturácii) prevod na účet
 • priznávame zľavy zo vstupného podľa nasledovného cenníka:

Zmena vstupnéhodo 31.12.2022od 1.1.2023
Dospelí ∗¹3,00 €4,00 €
Žiaci 1. - 3. ročníka ZŠ, mládež a dospelí vyžadujúci zvláštnu starostlivosť2,00 €2,50 €
Žiaci 4. - 9. ročníka ZŠ, študenti SŠ a VŠ, dôchodcovia2,50 €3,00 €
Rodičia s deťmi a materské školy2,00 €2,50 €

Pedagogický dozor má vstupné zdarma na každých 15 žiakov jeden

∗¹  50 % zľavu zo vstupného priznávame držiteľom zlatej a diamantovej Janského plakety a Kňazovického medaily z územia celého Slovenska
a 100% zľavu vojnovým veteránom
od 1.1.2023:
∗¹ 100 % zľavu zo vstupného priznávame držiteľom striebornej, zlatej a diamantovej Janského plakety a Kňazovického medaily z územia celého Slovenska
a 100% zľavu vojnovým veteránom