Skupinové návštevy

Prístup autobusom

UPOZORNENIE !

Z dôvodu chybného postupu organizácie pri elektronickom zaslaní autorizovaného dokumentu adresovaného MK SR nemôžeme umožniť úhradu vstupného vo forme kultúrnych poukazov. Za vzniknutú situáciu sa Vám ospravedlňujeme.

Mgr. Viliam Kolivoška, riaditeľ HaP


Pre skupinové návštevy (10 – 68 osôb) máme u nás vyhradené termíny:

  • počas pracovných dní s výnimkou prázdnin pondelok až piatok
    dopoludnia 9:00, 10:00 (vyhradené pre MŠ) a 11:00
    popoludní 13:00 alebo 14:00

Orientáciu v témach, v dĺžkach ponúkaných programov a v navštívených priestoroch vám uľahčí sekcia Programová ponuka a prístup k aktuálne voľným termínom nájdete na – Rezervačný kalendár. Následné objednávanie návštev prebieha telefonicky alebo osobne, čo nám umožňuje poradiť vám a spoločne odkonzultovať výber programu. Je vhodné v čase organizovania skupinovej návštevy overiť si v Rezervačnom kalendári umiestnenie vašej rezervácie do systému.

Dĺžka pobytu skupinových návštev sa pohybuje v závislosti od vybraných programov v rozsahu 40´ – 1,5 hod.

Hudobné programy je nutné dohodnúť vopred – pri objednaní návštevy

Vstupné

  • akceptujeme nasledujúce formy úhrady vstupného:
    hotovosť,  a (po fakturácii) prevod na účet
  • priznávame zľavy zo vstupného podľa nasledovného cenníka:

Zmena vstupnéhodo 31.12.2022od 1.1.2023
Dospelí ∗¹3,00 €4,00 €
Žiaci 1. - 3. ročníka ZŠ, mládež a dospelí vyžadujúci zvláštnu starostlivosť2,00 €2,50 €
Žiaci 4. - 9. ročníka ZŠ, študenti SŠ a VŠ, dôchodcovia2,50 €3,00 €
Rodičia s deťmi a materské školy2,00 €2,50 €

Pedagogický dozor má vstupné zdarma na každých 15 žiakov jeden

∗¹  50 % zľavu zo vstupného priznávame držiteľom zlatej a diamantovej Janského plakety a Kňazovického medaily z územia celého Slovenska
a 100% zľavu vojnovým veteránom
od 1.1.2023:
∗¹ 100 % zľavu zo vstupného priznávame držiteľom striebornej, zlatej a diamantovej Janského plakety a Kňazovického medaily z územia celého Slovenska
a 100% zľavu vojnovým veteránom