Skupinové návštevy

S platnosťou od 9.6.2022:

Návštevnosť našej organizácie sa riadi podľa vyhlášky č. 35 vydanej Úradom verejného zdravotníctva SR a pre jeho dodržanie od návštevníkov požadujeme:

– dezinfekcia rúk
– maximálny počet účastníkov je stanovený na 68 v termínoch 9:00, 11:00 a 13:00
– prehliadka kupoly ďalekohľadu nie je možná

Za porozumenie Vám ďakujeme


Pre skupinové návštevy (10 – 68 osôb) máme u nás vyhradené termíny:

  • počas pracovných dní s výnimkou prázdnin pondelok až piatok
    dopoludnia 9:00, 10:00 (vyhradené pre MŠ) a 11:00
    popoludní 13:00 alebo 14:00

Orientáciu v témach, v dĺžkach ponúkaných programov a v navštívených priestoroch vám uľahčí sekcia Programová ponuka a prístup k aktuálne voľným termínom nájdete na – Rezervačný kalendár. Následné objednávanie návštev prebieha telefonicky alebo osobne, čo nám umožňuje poradiť vám a spoločne odkonzultovať výber programu. Je vhodné v čase organizovania skupinovej návštevy overiť si v Rezervačnom kalendári umiestnenie vašej rezervácie do systému.

Dĺžka pobytu skupinových návštev sa pohybuje v závislosti od vybraných programov v rozsahu 40´ – 1,5 hod.

Hudobné programy je nutné dohodnúť vopred – pri objednaní návštevy

Vstupné

  • akceptujeme nasledujúce formy úhrady vstupného:
    hotovosť, (vo vymedzenom období roka) kultúrne poukazy a (po fakturácii) prevod na účet
  • priznávame zľavy zo vstupného podľa nasledovného cenníka:

Dospelí ∗¹3,00 €
Žiaci 1. - 3. ročníka ZŠ, mládež a dospelí vyžadujúci zvláštnu starostlivosť2,00 €
Žiaci 4. - 9. ročníka ZŠ, študenti SŠ a VŠ, dôchodcovia2,50 €
Rodičia s deťmi a materské školy2,00 €

Pedagogický dozor má vstupné zdarma na každých 15 žiakov jeden

∗¹  50 % zľavu zo vstupného priznávame držiteľom zlatej a diamantovej Janského plakety a Kňazovického medaily z územia celého Slovenska a
100% zľavu vojnovým veteránom

Pri platbách za vstupné berieme kultúrne poukazy v termíne
od 27. júna 2022 do 8. novembra 2022