Zodpovedná osoba

Dohľad nad ochranou osobných údajov v zmysle § 44 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení a nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov pre prevádzkovateľa Hvezdáreň a planetárium v Prešove vykonáva zodpovedná osoba:

PhDr. Jana Géciová, MBA, zamestnanec spoločnosti CUBS plus, s.r.o., Košice

Kontakt: +421 903 608 164

E-mail: ooucubsplus.sk