Zákazky s nízkou hodnotou

Hvezdáreň a planetárium v Prešove je verejným obstarávateľom podľa § 7 ods. 1 písm. c) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Predmet zákazkyDátum zverejnenia zákazkyPredpokladaná hodnota s DPHTermín predloženia ponukyTermín dodania predmetu zákazky
Oprava omietok a obnova maľovky (PDF, 121 kB)29.10.201816 700,00 €9.11.201860 dní
Technické poradenstvo (PDF, 133 kB)6.8.20185 844,00 €10.8.201860 dní
Projektová dokumentácia skutočného vyhotovenia stavby (PDF, 126 kB)22.7.201618 500,00 €29.7.2016august 2016