Zaujímavosti

Modernizácia Hvezdárne a planetária v Prešove

Ing. arch. Mikuláš Maník dnes takto spomína na naše začiatky spred skoro štyridsiatich rokov: „Keď sme predstavili novú budovu Krajskej hvezdárne a planetária, v médiách sa hovorilo, že v Prešove pristálo UFO.“ Ako začínajúci tvorca interiérov bol na sklonku 70-tych rokov prizvaný do spolupráce na projekte moderného objektu s dovtedy ojedinelým a zároveň príťažlivým pomenovaním – planetárium. Inakosť a kúzlo, evokujúce vesmír sa náležite premietli v projekcii vnútorných priestoroch aj budovy samotnej. Návrh Ing. arch. Christa Ciporanova bol odvážny, dokonale komunikoval s vesmírnym priestorom a pri jeho realizácii sa napĺňala vízia vzniku mimoriadne osobitého architektonického diela. 4. októbra 1984 sa nádherná ikonická budova prešovskej hvezdárne a planetária po prvý raz otvorila svojim prvým návštevníkom, a počas ďalších desiatok rokov ich prijala na státisíce. Nespočetné rady školákov, priaznivcov večerných programov vo hviezdnej sále, účastníkov večerných pozorovaní aj rodinky s deťmi.

Prvotný zámer výstavby planetária prišiel od vtedajšej riaditeľky Krajskej hvezdárne Prešov Mgr. Štefánie Lenzovej. Možnosť progresívneho vzostupu na úroveň moderných pracovísk v okolitých štátoch sa opierala o kvalitné výsledky a tvorivú prácu odborných pracovníkov v rokoch sedemdesiatych, s prihliadnutím na samotnú astronomickú tradíciu v tomto meste. Celý kolektív nového planetária tvrdo pracoval na tom, aby sa táto ambícia napĺňala v podobe atraktívnej a širokej programovej ponuky, v astronomickej popularizačnej praxi, pri usporadúvaní kultúrnych podujatí aj pri práci s mládežou. Uplatňovanie stále nových technických a technologických riešení zabezpečilo HaP v Prešove na dvadsať rokov vysoko hodnotenú pozíciu nielen doma na Slovensku, ale aj u našich blízkych susedov v zahraničí.

Rozhodnutie o modernizácii prišlo v čase, kedy opotrebenie budovy, zariadenia aj technického vybavenia si už vyberali svoju vysokú daň. Po tridsiatich rokoch prevádzky sa začalo s realizáciou účinného energetického zhodnotenia budovy s využitím obnoviteľných zdrojov energie a celkovou obnovou objektu. Vo výsledku sa po toľkých rokoch prejavila opäť podmanivá architektúra budovy so zaujímavým benefitom navyše v podobe nového veľkorysého pozorovacieho priestoru. Prostriedky na tento účel pri zapojení Operačného programu Kvalita životného prostredia vieme vyčísliť na 1 milión eur. K prácam na interiéri došlo v druhej etape modernizácie, ktorej súčasťou bola inštalácia klimatizácie s tak potrebnou výmenou vzduchu v prednáškovej sieni. Bolo vynaložených tristo tisíc eur z rozpočtu PSK, aby sa aj vnútorné priestory inštitúcie opäť zaskveli novotou. Zásadným pre úroveň projekcií vo hviezdnej sále sa stala kompletná digitalizácia programovej ponuky.

No a čo povedať na záver? Po viac ako štyroch neľahkých rokoch je návrat života do priestorov HaP v Prešove v podobe rušnej prevádzky to hlavné, čo si môžeme priať. Privítať návštevníkov v zdraví, predviesť sa s novinkami v našej práci pre všeobecnú spokojnosť na ďalšie spoločné roky. Do skorého videnia priatelia!

Mgr. Viliam Kolivoška, riaditeľ HaP v Prešove. Foto: Archív HaP

Budova HaP v Prešove z roku 2006

 

Budova HaP v Prešove z roku 2021

 

Zväčšenie pozorovacieho priestoru umožnilo inštaláciu nového moderného ďalekohľadu

 

Podobne ako pri zmene vonkajšej fasády ani v interiéri budovy nedošlo k narušeniu pôvodného architektonického štýlu, a to platí aj v prípade prednáškovej siene

 

Obnovený expozičný priestor prezentuje vedu, techniku, výtvarné umenie, … aj Hvezdáreň a planetárium v Prešove

 

1. marec 2022 – Slávnostné otvorenie prevádzky HaP v Prešove po modernizácii za prítomnosti predsedu PSK M. Majerského


Rok 2021 | Rok 2020 | Rok 2019 | Rok 2018 | Rok 2017 | Rok 2016 | Rok 2015