Zaujímavosti – 2021

Júl 2021

Dr. Jiří Grygar a „jeho“ OKNÁ VESMÍRU DOKORÁN

Ústredná postava a tvorca obľúbeného seriálu, častý a vítaný hosť na prešovskej hvezdárni je zakladateľom tradície oceňovanej v cyklistických kruhoch a nie iba tam.

Cyklopotulky po východoslovenskom regióne sa začali pre účastníkov 38. ročníka Ebicykla  na prešovskej hvezdárni. A tak v sobotu 16. júla 2021 sme na pôde Hvezdárne a planetária v Prešove mali v súvislosti s životným jubileom Dr. J. Grygara krásnu príležitosť slávnostne oceniť jeho životné dielo a obrovský prínos pre popularizáciu astronómie na Slovensku.

Rok 2020 | Rok 2019 | Rok 2018 | Rok 2017 | Rok 2016 | Rok 2015