Zaujímavosti – 2015

MEDZINÁRODNÝ ROK SVETLA

Rok 2015 bol valným zhromaždením OSN vyhlásený ako medzinárodný rok svetla. Cieľom tejto globálnej iniciatívy je upozorniť na SVETLO AKO FENOMÉN…

… ako životodarná energia , ako súčasť nových technológií, svetlo čo zaháňa tmu,…, a dokáže spájať národy celého sveta.

2015 – International Year of Light

O svetle od Slovenského zväzu astronómov

Organizátori fotosúťaže „Svieťme si na cestu…nie na hviezdy” pri tejto príležitosti vyhlasujú 5. ročník medzinárodnej fotosúťaže zameranú (nielen) na problematiku svetelného znečistenia, správneho svietenia, ochranu hviezdnej oblohy a nočného životného prostredia. V tomto ročníku boli súťažné kategórie rozšírené aj o kategóriu Rok svetla, kde snímky môžu, no nemusia súvisieť s nočnou oblohou a problematikou správneho osvetľovania. Propozície súťaže nájdete v tomto odkaze. Tešíme sa na vaše práce a prajeme „dobré svetlo”!


December 2015

Brno – slovenský študent astrofyziky uspel v ESA

Vladimír Domček, magisterský študent astrofyziky na Masarykovej univerzite v Brne, úspešne absolvoval polročný pobyt v ESACu, jednej so zložiek Európskej vesmírnej agentúry (v Madride). Počas svojho pobytu sa mu podarilo objaviť v aktuálnych röntgenových dátach družice XMM – Newton niekoľko medzihviezdnych oblakov, pohybujúcich sa v blízkosti aktívneho jadra galaxie NGC 985.

(17.12.2015 sme boli Ústavom teoretickej fyziky a astrofyziky písomne oslovení pre spoluprácu v propagácii vysokoškolského prírodovedného štúdia na Masarykovej univerzite v Brne. V záujme prístupu slovenských študentov ku kvalitnému astronomickému vzdelaniu aj na českých vysokých školách radi tejto požiadavke vyhovujeme.) Plagátik 1 a 2

Impozantný obor oslávil 60-tku

24 – metrová rotunda s kupolou týčiacou sa do až závratnej výšky a rozľahlé hľadisko (s kreslami pre 380 návštevníkov) vyvolajú v človeku záujem, zvedavosť aj obdiv. No patričný rešpekt pocítite, až keď podídete bližšie ku stredu tejto rozľahlej sály a ocitnete sa „pod nohami” obra. Svojimi 2-oma tonami konkuruje veľkej limuzíne (alebo SUVéčku) a už na prvý pohľad nevyzerá, ako by bol z tohto sveta. Podobne ako celá budova, sála v ktorej tróni aj on sám vám bude pripomínať návštevu z Marsu, mimozemské monštrum, ktoré sem priletelo vo svojej kozmickej lodi.

Planetárium Ślᶏskie, pomenované podľa Mikuláša Kopernika v poľských Katowiciach, je najväčším planetárium v krajine. Ročne tu privítajú 200 000 návštevníkov a aj keď dnes projektor už pôsobí dosť archaicky, rozumie reči počítača.
Pripomenutie významného jubilea tak dôležitého astronomického zariadenia je v krajine Kopernika veľká udalosť a po minuloročnej účasti katowických kolegov na „prešovskej tridsiatke” sme tento krát boli poctení my, zastúpením Slovenska na ich šesťdesiatke. Je samozrejmé, že po tak dlhej dobe plánujú generačnú obmenu zariadenia, aj keď podobne ako v našich podmienkach, optomechanický systém Zeiss sa aj im javí ako jedinečný – a v istých ohľadoch aj neprekonaný. Návštevu katowického planetária preto asi netreba dlho odkladať; s odchodom „drobčeka” do dôchodku sa prirodzene vytratí aj skvelý dojem z dômyselnej mechaniky a očarujúceho zobrazovania poctivej nemeckej optiky.
Zeiss Model II oslovil v polovici 50-tych rokov aj zámorie
(foto z archívu Hayden Planetarium, Americké prírodovedné múzeum, USA).


Október 2015

Medzinárodná konferencia „Astronómia 21. storočia a jej výuka”, Niepolomice, Poľsko

„Práca astronomických krúžkov pri HaP v Prešove” bola našim príspevkom na konferencii, v tomto období pravidelne organizovanej astronomickým zariadením v Niepolomiciach v Poľsku. V rámci „Astronómie 21 storočia a jej výuky” tu opäť mali zastúpenie organizácie a školské zariadenia zo Slovenska, Ukrajiny a Poľska, s cieľom odprezentovať vlastné postupy v práci s mládežou vo vzdelávaní a voľnočasových aktivít. Súčasťou stretnutia, ako po každý rok, bolo spoznávanie objavovanie kultúrno – historických pamiatok, aktuálne prehliadka Múzea im. Przypkowskich v Jedrzejowie.

Tento skvostne zariadený meštiansky dom s nádhernou kolekciou starožitných hodín, s mimoriadne pestrou zbierkou hodín slnečných, sa rozhodne oplatí navštíviť.


September 2015

Úplné zatmenie Mesiaca

Toto zatmenie bolo výnimočné mimoriadne veľkým uhlovým rozmerom Mesiaca a jeho blízkosťou k Zemi. Práve 28.10. o 3:47 LSEČ bol Mesiac na svojej eliptickej dráhe v bode, ktorý je najbližšie k Zemi – v perigeu (prízemí) a zároveň bol v Splne. Vďaka tomu mal jeho disk uhlový priemer až 33,5 oblúkových minút. Tento jav nazývame „superspln” a bol najväčší v tomto roku. Oproti najmenšiemu splnu je Mesiac v „supersplne” na oblohe približne o 14% väčší. Keďže v tom istom čase nastalo aj úplné zatmenie Mesiaca, boli sme svedkami vzácneho úkazu úplného zatmenia Mesiaca v supersplne. Úplné zatmenia Mesiaca v supersplne mali pozemšťania v minulom storočí možnosť zhliadnúť na oblohe 5X – v rokoch 1910, 1928, 1946, 1964 a 1982. V tomto storočí sme mali možnosť vidieť tento úkaz teraz 28.9.2015 a najbližšie až v roku 2033.


Júl 2015

Modrý Mesiac

31. júla sme (na základe astronomických interpretácií) mali možnosť vidieť na oblohe Modrý Mesiac.
Spätne by takáto informácia mohla vyvolať rozčarovanie z premeškania nevídanej príležitosti, či prehliadnutia mimoriadneho sfarbenia Mesiaca. Po tradične bielo-žltom a niekedy aj v červenom prifarbení vidieť Mesiac na oblohe – modrý!


Máj 2015

Európske solárne dni 1. – 18. mája 2015

Väčšiu pozornosť slnku sme venovali prostredníctvom rozšírenej ponuky, ktorá popri návšteve hviezdnej sály a sprievodnom programe v prednáškovej sieni umožňovala aj bezprostredný pohľad na slnečné protuberancie. Túto možnosť sme ponúkli školským exkurziám: Obchodná akadémia v Prešove, základné školy v: Pečovskej Novej Vsi, Kapušanoch a Margecanoch a Gymnáziu Lipany.
Aj po skončení kampane k 18. máju s pozorovaniami slnka neprestávame. K doteraz využívanému ďalekohľadu Lunt plánujeme zaradiť ďalšie exkluzívne pohľady na slnko – koronografom a pozorovanie slnečných škvŕn Coude refraktorom.


Apríl 2015

Secret of Galaxy

alebo Tajomstvo Galaxie, pochádza z dielne SOŠ podnikania v Prešove. Že tento projekt výborne obstál v celoštátnej prehliadke modelového manažmentu v Žiline, je pre HaP veľmi potešujúce – a zaväzujúce súčasne. Už po niekoľko rokov sú, v rámci odbornej praxe, študenti z odboru Manažment cestovného ruchu umiestňovaní na našom pracovisku. Motivácia mladej generácie pre manažovanie turizmu so zreteľom na pôsobenie astronomických zariadení v kontexte kraja aj Slovenska je pre nás veľkým vyznamenaním a výzvou do ďalšej práce.

Virtuálne občianske združenie Secret of Galaxy „zapracovalo“ na vlastných propagačných produktoch.

MOA Nieplomice v Prešove

Nasza grupa koło rzeźby przedstawiającej przebieg czterdziestego dziewiątego równoleżnika

Záujem poľskej astronomickej mládeže o Slovensko opäť umožnil zorganizovať príjemné stretnutie na pôde HaP. Programy v poľskom jazyku aj v tomto prípade presvedčili našich zahraničných hostí, že sú v týchto končinách vždy vítaní a ich bezprostredný záujem o našu astronómiu, ale aj kultúru, históriu a prírodu sú pre nás ustavične dobrou motiváciou pre udržanie výborných vzájomných vzťahov.

 

 

 

Bolid nad Drienicou

„Pri sledovaní TV novín zrazu čosi rozžiarilo večernú oblohu, niečo čo intenzitou pripomínalo oblúkovú zváračku.” Takto popísal svoj zážitok pán Jozef Vrábeľ v pošte adresovanej prešovskej hvezdárni. Sme radi, ak sa na nás očití svedkovia obrátia s takýmto druhom informácii. Vzhľadom na intenzitu úkazu sa tento prípad radí k tým „lokálnym incidentom na oblohe” a hľadať stopy po dopade by asi bolo márne. Napriek tomu,všetkým priniesol zaujímavé oživenie večernej oblohy a slovenským astronómom rozšíril databázu preletov, či dopadu bolidov na našom území. Prešovské pracovisko poskytnuté informácie postúpilo pracovníkom Astronomického ústavu SAV.

Pripomeňme, že v roku 2010 Košice zaznamenali prelet bolidu, ktorý bol zaregistrovaný aj špecializovanými astronomickými pozorovateľňami v zahraničí. V spolupráci s p. J. Borovičkom z Českej akadémie vied sa odborníkom z UK v Bratislave dokonca podarilo nájsť množstvo úlomkov, spomedzi ktorých najväčší dnes nesie meno Košice. Záujem oň prejavil z USA prestížny vedecký časopis Meteorics and PlanetaryScience.


Marec 2015

Čiastočné zatmenie Slnka v HaP v Prešove

Čiastočné zatmenie Slnka bolo na HaP pozorované pri účasti 140 návštevníkov. Vizuálne teleskopické pozorovanie pre verejnosť bolo postavené na príprave ôsmich ďalekohľadov, umožňujúcich bezpečné sledovanie úkazu: špeciálnym slnečným ďalekohľadom Lunt 80 v H-alfa spektre, projekciou (Coude refraktor), s využitím filtrov Zeiss na Cessegrain Zeiss reflektor 150/2250 a Zeiss Kepler refraktor 100/1000 a fólie Baader na Somet binar 25×100, Celestron Ultima 100 a AD 800.


Rok 2021 | Rok 2020 | Rok 2019 | Rok 2018 | Rok 2017 | Rok 2016