Nadlimitné zákazky

Hvezdáreň a planetárium v Prešove je verejným obstarávateľom podľa § 7 ods. 1 písm. c) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Predmet zákazkyDátum zverejnenia zákazkyPredpokladaná hodnota s DPHTermín predloženia ponukyTermín dodania predmetu zákazky