Verejné obstarávanie

Hvezdáreň a planetárium v Prešove je verejným obstarávateľom podľa § 7 ods. 1 písm. c) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Identifikácia verejného obstarávateľa:

Hvezdáreň a planetárium v Prešove
Dilongova 31
080 01 Prešov
Štatutárny zástupca: Mgr. Viliam Kolivoška, riaditeľ

e-mail: ekonomastropresov.sk
internetová adresa URL: www.astropresov.sk
telefón: +421 51 77 332 18

IČO: 37781324
DIČ: 2021446163
IČ DPH: nie je registrovaným platcom DPH