Súhrnné správy

Hvezdáreň a planetárium v Prešove je verejným obstarávateľom podľa § 7 ods. 1 písm. c) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Obdobie1. štvrťrok2. štvrťrok3. štvrťrok4. štvrťrok
2021Súhrnná správa o zmluvách (PDF, 227 kB)Súhrnná správa o zmluvách (PDF, 245 kB)
2020Súhrnná správa o zákazkách (PDF, 144 kB)
Súhrnná správa o zmluvách (PDF, 150 kB)
Súhrnná správa o zákazkách (PDF, 146 kB)Súhrnná správa o zákazkách (PDF, 224 kB)
Súhrnná správa o zmluvách (PDF, 229 kB)
Súhrnná správa o zákazkách (PDF, 226 kB)
Súhrnná správa o zmluvách (PDF, 238 kB)
2019Súhrnná správa o zákazkách (PDF, 152 kB)
Súhrnná správa o zmluvách (PDF, 74,4 kB)
Súhrnná správa (PDF, 152 kB)Súhrnná správa o zákazkách (PDF, 144 kB)
Súhrnná správa o zmluvách (PDF, 155 kB)
Súhrnná správa o zmluvách (PDF, 154 kB)
2018Súhrnná správa (PDF, 163 kB)Súhrnná správa (PDF, 153 kB)Súhrnná správa (PDF, 155 kB)
2017Súhrnná správa (PDF, 163 kB)Súhrnná správa (PDF, 160 kB)
2016Súhrnná správa (PDF, 160 kB)
2015Súhrnná správa (PDF, 139 kB)Súhrnná správa (PDF, kB)145Súhrnná správa (PDF, 137 kB)Súhrnná správa (PDF, kB)144
2014Súhrnná správa (PDF, kB)149Súhrnná správa (PDF, 141 kB)
2013Súhrnná správa (PDF, 134 kB)Súhrnná správa (PDF, 129 kB)