Súhrnné správy

Hvezdáreň a planetárium v Prešove je verejným obstarávateľom podľa § 7 ods. 1 písm. c) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Obdobie1. štvrťrok2. štvrťrok3. štvrťrok4. štvrťrok
2019Súhrnná správa o zákazkách
Súhrnná správa o zmluvách
Súhrnná správaSúhrnná správa o zákazkách
Súhrnná správa o zmluvách
Súhrnná správa o zmluvách
2018Súhrnná správaSúhrnná správaSúhrnná správa
2017Súhrnná správaSúhrnná správa
2016Súhrnná správa
2015Súhrnná správaSúhrnná správaSúhrnná správaSúhrnná správa
2014Súhrnná správaSúhrnná správa
2013Súhrnná správaSúhrnná správa