Prístup autobusom

Po stavebných úpravách je prepravcom umožnený vjazd, otočenie a výjazd z nášho areálu. Reagujeme tak na obmedzenú dopravnú kapacitu Dilongovej ulice a zároveň sa ospravedlňujeme poskytovateľom dopravných služieb za komplikácie, ktoré museli prekonávať na prístupe k našej organizácii v minulosti.

Veríme, že súčasné riešenie prinesie všeobecné uspokojenie – u obyvateľov Dilongovej ulice, klientov a samozrejme aj u vodičov autobusov.

Ukážka parkovania autobusov