Programová ponuka

Programová novinka s geografickým zameraním v bloku
„Vzdelávacie audiovizuálne programy v prednáškovej sále“

Programová ponuka obsahuje náučné školské programy pre rôzne vekové kategórie, rozprávkové programy pre deti, náučno-populárne programy pre stredoškolákov a dospelých a hudobné programy pre širokú verejnosť s vážnou, populárnou i relaxačnou hudbou.

Niektoré programy sú k dispozícii aj v iných jazykoch:

  • Vesmír je náš svet: poľský jazyk
  • Doska či guľa: poľský jazyk
  • Pohľady na oblohu: maďarský a poľský jazyk
  • Obloha nad nami: anglický, francúzsky, nemecký a ruský jazyk

Pobyt v planetáriu, resp. účasť na verejnom pozorovaní sú obohatené pestrou ponukou popularizačných a metodických materiálov a predmetov, umiestnenou bezprostredne pri vstupe do priestorov organizácie.


Inou formou prezentácie témy sa vyznačuje KÚZELNÁ FYZIKA. Jedná sa o živé vystúpenie s cieľom popularizácie fyziky prostredníctvom zaujímavých laboratórnych experimentov.
Predbežne tento formát sťahujeme z ponuky pre školy s perspektívou jeho umiestnenia do ponuky večerných programov.


EarthKAMUrobte si v škole vlastnú fotografiu našej Zeme z paluby Medzinárodnej vesmírnej stanice ISS, my vám v tom pomôžeme.
Ponúkaný kurz prevedie účastníkov celou problematikou od zadávania príkazu na fotografovanie až po spracovanie fotografie a to všetko s perspektívou využitia podobných príležitosti pri samostatnej práci.

Informujte sa na: hapastropresov.sk


Ponuka návštev v rámci krúžkovej činnosti škôl

Hvezdáreň a planetárium v Prešove ponúka astronomickým, geografickým, ekologickým, matematickým a iným prírodovedným krúžkom, ktoré pracujú na základných a stredných školách, využitie vzdelávacích audiovizuálnych programov pod umelou hviezdnou oblohou v projekčnej miestnosti planetária a rôznych odborných filmov, resp. prednášok v prednáškovej miestnosti, prípadne astronomické pozorovanie cez ďalekohľady, v popoludňajších a večerných hodinách podľa vzájomnej dohody.

Vstupné na jedného žiaka sú 2,50 €.


Hvezdáreň a planetárium v Prešove vo vysielaní Rádia Vlna 25.7.2022