Programová ponuka

Programová ponuka obsahuje náučné školské programy pre rôzne vekové kategórie, rozprávkové programy pre deti, náučno-populárne programy pre stredoškolákov a dospelých a hudobné programy pre širokú verejnosť s vážnou, populárnou i relaxačnou hudbou.

Niektoré programy sú k dispozícii aj v iných jazykoch:

  • Vesmír je náš svet: poľský jazyk
  • Doska či guľa: poľský jazyk
  • Pohľady na oblohu: maďarský a poľský jazyk
  • Obloha nad nami: anglický, francúzsky, nemecký a ruský jazyk

Inou formou prezentácie témy sa vyznačuje KÚZELNÁ FYZIKA. Jedná sa o živé vystúpenie s cieľom popularizácie fyziky prostredníctvom zaujímavých laboratórnych experimentov:

Živé vystúpenie – Michal Figura

Séria komentovaných experimentov určená žiakom ZŠ.
Prostredníctvom kúzelných experimentov, akými sú napríklad Herónova fontána, Newtonova kolíska, magnetický vláčik, gyroskop, nekonečný tunel a podobne, sa žiaci dozvedia o príčinách a dôsledkoch niektorých fyzikálnych dejov, ako aj o ich využití v praxi. Vystúpenie odporúčame v kombinácii s programom v planetáriu.

Dĺžka trvania: 45 až 60 minút

Akcia je zabezpečovana externou službou, vstupné je od 27.10.2016 stanovené na 2 € na osobu, minimálne však 40 € na jedno podujatie.

Pobyt v planetáriu, resp. účasť na verejnom pozorovaní sú obohatené pestrou ponukou popularizačných a metodických materiálov a predmetov, umiestnenou bezprostredne pri vstupe do priestorov organizácie.


Ponuka návštev v rámci krúžkovej činnosti škôl

Hvezdáreň a planetárium v Prešove ponúka astronomickým, geografickým, ekologickým, matematickým a iným prírodovedným krúžkom, ktoré pracujú na základných a stredných školách, využitie vzdelávacích audiovizuálnych programov pod umelou hviezdnou oblohou v projekčnej miestnosti planetária a rôznych odborných filmov, resp. prednášok v prednáškovej miestnosti, prípadne astronomické pozorovanie cez ďalekohľady, v popoludňajších a večerných hodinách podľa vzájomnej dohody.

Vstupné na jedného žiaka je 1,30 €.