Pred prešovským publikom


O najznámejšej trpasličej planéte
slnečnej sústavy
RNDr. Jiři Grygar CSc. – PLUTO
nemá chybu

Fyzikálny ústav AV ČR
(3.9.2017)


Významný slovenský astronóm,
úspešný popularizátor
RNDr. Vojtech Rušin DrSc

(21.12.2016)


Spoluautor kozmických
projektov ESA
Ing. Ján Baláž PhD

(14.4.2016)


Výnamný slovenský výtvarník,
autor stálej expozície na HaP
Prof. Rudolf Sikora

(22.10.2015)


Riaditeľ arizonského pracoviska
Vatikanskeho observatória
páter Pavol Gábor, SJ, PhD.

Vatikánske observatórium
(25.9.2015)


Vynikajúci česko-slovenský popularizátor
RNDr. Jiři Grygar CSc.

Fyzikálny ústav AV ČR
(24.10.2014, pri príležitosti
30. výročia planetária v Prešove)


Jediný slovenský kozmonaut
plk. Ing. Ivan Bella

(27.4.2012)

Ústav experimentálnej fyziky SAV:
RNDr. Ladislav Šándor, CSc., podpredseda výboru pre spoluprácu SR s Cernom (8.10.2014)
Ing. Ján Baláž PhD., Oddelenie kozmickej fyziky

Hvezdáreň v Michalovciach:
RNDr. Zdeněk Komárek, SAS pri SAV (semináre pre učiteľov, stretnutia SAS, …)

Astronomický ústav Slovenskej akadémi vied:
Mgr. Martin Vaňko, PhD. (8.10.2015)
RNDr. Vojtech Rušin, DrSc.
Doc. RNDr. J. Svoreň, DrSc.
RNDr. J. Rybák, CSc.
RNDr. L. Hric, CSc.
Mgr. M. Husárik, PhD.
RNDr. J. Žižňovský, CSc.