Pred prešovským publikom


Riaditeľ arizonského pracoviska
Vatikanskeho observatória
páter Pavol Gábor, SJ, PhD.

(25.9.2015, 16.7.2021)


Riaditeľ Astronomického ústavu SAV
Mgr. Martin Vaňko, PhD.

(8.10.2015, 23.11.2018)


Vynikajúci česko-slovenský popularizátor
Fyzikálny ústav AV ČR
RNDr. Jiři Grygar CSc.

(24.10.2014, 3.9.2017)


Významný slovenský astronóm,
úspešný popularizátor
RNDr. Vojtech Rušin DrSc

(21.12.2016)


Spoluautor kozmických
projektov ESA
Ing. Ján Baláž PhD

(14.4.2016)


Významný slovenský výtvarník,
autor stálej expozície na HaP
Prof. Rudolf Sikora

(22.10.2015)


Jediný slovenský kozmonaut
plk. Ing. Ivan Bella

(27.4.2012)

Ústav experimentálnej fyziky SAV:
RNDr. Ladislav Šándor, CSc., podpredseda výboru pre spoluprácu SR s Cernom (8.10.2014)
Ing. Ján Baláž PhD., Oddelenie kozmickej fyziky

Hvezdáreň v Michalovciach:
RNDr. Zdeněk Komárek, SAS pri SAV (semináre pre učiteľov, stretnutia SAS, …)

Astronomický ústav Slovenskej akadémi vied:
Mgr. Martin Vaňko, PhD.
RNDr. Vojtech Rušin, DrSc.
Doc. RNDr. J. Svoreň, DrSc.
RNDr. J. Rybák, CSc.
RNDr. L. Hric, CSc.
Mgr. M. Husárik, PhD.
RNDr. J. Žižňovský, CSc.