RNDr. Vojtech Rušin, DrSc.

Významný slovenský astronóm, úspešný popularizátor


(nositeľ Radu Pribinovho kríža II. triedy)

Náš ctený hosť je vedúcim pracovníkom AÚ SAV a jeho vedecká kariéra je spojená so slnkom. V krátkosti povedané – Vojtech Rušin je špecialistom na slnečnú korónu a dynamiku slnečnej aktivity, široko angažovaným aj v zahraničí. Spoločenský prínos jeho práce zasahuje mimoriadnym spôsobom aj do osvetovej a popularizačnej sféry, čo potvrdzujú z minulosti stovky tematických stretnutí s verejnosťou.

 

Za zatmeniam Slnka podnikol dve desiatky expedícií a rozprávanie o nich bolo témou nášho večera.

Ceny (najvyššie):

1982, 2005 – Cena Slovenskej akadémie vied za vedecko-popularizačnú činnosť
1984 – Pamätná medaila Slovenskej astronomickej spoločnosti pri SAV
1989 – Cena Slovenskej akadémie vied za vedeckú činnosť
2002 – Platinová medaila Strojníckej univerzity Technickej univerzity, Košice
2002 – Medzinárodná astronomická únia: Asteroid 26390 bol pomenovaný menom “RUŠIN“
2004 – Propagátor vedy a techniky, Zväz slovenských vedecko-technických spoločností
2006 – „Prémia za vedeckú a odbornú literatúru za rok 2005“ v kategórii prírodné a technické vedy (2006) za knihu „Slnko – naša najbližšia hviezda“. Udelil: Literárny fond, sekcia pre vedeckú a odbornú literatúru a počítačové programy mi udelila
2009 – Pribinov kríž II. triedy, udelený prezidentom SR na návrh vlády SR
2009 – Cena mesta Vysoké Tatry

Plagátik - Za čiernym Slnkom