Ing. Ján Baláž, PhD.

Spoluautor kozmických projektov ESA


Ako sme pristáli na kométe (14.4.2016)

Hovorí Ján BALÁŽ, Ing., PhD. Ústav experimentálnej fyziky SAV, Odd. kozmickej fyziky.

„Prístroj na ktorom sme pracovali sa nazýva servisný systém sondy. Sám o sebe nezískava informácie, ale zabezpečuje dôležitú komunikáciu s pristávacím modulom Philae a z našej strany išlo o príspevok z oblasti kozmických technológií. V rámci dobrých zahraničných vzťahov sme mali možnosť spolupracovať na tomto projekte počas dvoch rokov a prispieť ku konštrukcii samotnej sondy. …“

Prezentácia: Ako sme pristáli na kométe

Zvukový záznam: spustiť