OBRAZY V PRIESTORE

umocňujú atmosféru vedeckého poznania, technického pokroku a umeleckého cítenia
  • stála časť expozície obohacuje a rozširuje tematický rámec ponúkaných tém plošnými a priestorovými vyobrazeniami
  • výstavná činnosť je oblasťou, ktorá odhaľuje inšpiratívne vplyvy vesmíru na sféru výtvarného umenia a fotografie, prináša témy z oblasti technológií či životného prostredia, resp. sprostredkúva návštevníkom pohľad na letectvo a kozmonautiku očami modelárskych nadšencov. Prínosom a spestrením je oblasť sci-fi alebo spoločenská tematika

Akcia: cyklické výstavy a mimoriadne výstavy
Miesto: Expozícia
Expozícia je prístupná bez obmedzenia pre všetky druhy podujatí.