Program pre verejnosť

Podrobný popis organizácie návštevnosti

Október 2020

V tomto mesiaci nie sú plánované žiadne podujatia.

Aktualizácia k 4.9.2020

Prevádzka planetária ostáva pozastavená v oblastiach organizovaných skupín a verejnosti (exkurzie, programy pre rodičov s deťmi, večerné programy) predbežne do konca októbra 2020.

Dôvodom je posun termínu plánovaného prevzatia stavby.

 

Aktualizácia k 25.5.2020

Prevádzka planetária ostáva pozastavená v oblastiach organizovaných skupín a verejnosti (exkurzie, programy pre rodičov s deťmi, večerné programy) predbežne do konca augusta 2020

Dôvodom sú:

  • externe – obnova priestorov vstupnej haly, prednáškovej siene
  • interne – obnova expozičného priestoru a práce na programoch súvisiace s prechodom na súbežnú digitálnu projekciu s hlavným projektorom ZKP-2 vo hviezdnej sále planetária

Naše plány na verejné večerné pozorovania oblohy na terase hvezdárne (v závislosti od vývoja počasia) Vám radi oznámime na webovej stránke a Facebooku

Za porozumenie Vám ďakujeme

V. Kolivoška, riaditeľ HaP v Prešove

 

Aktualizácia k 15.5.2020

Denné pozorovanie Slnka – termín: pondelok 18.5. až piatok 22.5. o 10:00 h a o 13:00 h

Nočné pozorovanie oblohy – termín: štvrtok 21.5. o 21:00 h

 

Aktualizácia k 7.5.2020

Na základe tlačovej správy vydanej OK PSK 7.5.2020 o sprístupnení kultúrnych organizácií pre verejnosť v špeciálnom režime prevádzky
si Vás dovoľujeme pozvať na Európske solárne dni 2020

Náplňou podujatia je prezentácia teleskopických pozorovaní Slnka a predvedenie slnečnej pece.

Miesto:  HaP v Prešove – terasa hvezdárne

Čas: utorok – piatok v termínoch 10:00 h a 13:00 h

Trvanie prezentácie: cca 20 min

Vstupné:  jednotné na osobu – 1,50 €

 

Upozornenie !

Podujatie sa bude konať iba v prípade priaznivého počasia, náhradný program nie je možný. Ďakujeme za porozumenie a tešíme sa na prvé návštevy našej hvezdárne …