Program pre verejnosť

Vylúčenie účastí detí na večerných programoch

Aj pri pochopení a ocenení snahy rodičov tráviť čo najviac spoločných chvíľ so svojimi ratolesťami, sme napokon pre oprávnené sťažnosti dospelého publika nútení trvať na neúčasti detí na programoch, určených pre mládež a dospelých. Iba za takých okolností vieme garantovať nerušený priebeh našich podujatí. Večerné programy patria do kategórie večerných podujatí. Tu radíme aj verejné pozorovania, kde účasť detí aj v predškolskom veku je naopak veľmi vítaná.
Ďakujeme Vám za pochopenie.

Požiadavku na obúvanie návlekov
pri vstupe uplatňujeme plošne pre všetkých návštevníkov našej organizácie pre zabezpečenie kvalitnej projekcie pri obmedzenej prašnosti vo hviezdnej sále. V špecifických prípadoch však rešpektujeme možné sťaženie pohybu  resp. ohrozenia spojené s touto praxou – vašej požiadavke vďačne vyhovieme.

Mgr. Viliam Kolivoška, raditeľ HaP v Prešove


Podrobný popis organizácie návštevnosti – úhrada vstupného iba v hotovosti

Marec 2024

Dátum, deň Čas Názov podujatia Vstupné
1.3.2024
piatok
14:00 Vesmírne otázniky 2,50 €
2.3.2024
sobota
11:00 Alžbetkin vesmír 2,50 €
4.3.2024
pondelok
14:00 Tomášova cesta ku hviezdam 2,50 €
6.3.2024
streda
14:00 Pohľady na oblohu 2,50 €
6.3.2024
streda
19:00 Pozorovanie večernej oblohy 2,50 €
7.3.2024
štvrtok
18:00 Po západe Slnka 4,00 €
8.3.2024
piatok
14:00 Vesmírne otázniky 2,50 €
9.3.2024
sobota
11:00 Ako je Slniečko ďaleko 2,50 €
14.3.2024
štvrtok
18:00 HUDBA POD HVIEZDNOU OBLOHOU – The Beatles 4,00 €
16.3.2024
sobota
14:00 DEŇ HVEZDÁRNÍ A PLANETÁRIÍ
17.3.2024
nedeľa
17:00 HUDBA POD HVIEZDNOU OBLOHOU – Pink Floyd 4,00 €
21.3.2024
štvrtok
18:00 Vesmír je náš svet 4,00 €
23.3.2024
sobota
11:00 Cesta Miri 2,50 €
28.3.2024
štvrtok
18:00 HUDBA POD HVIEZDNOU OBLOHOU – Mike Oldfield 4,00 €

Apríl 2024

Dátum, deň Čas Názov podujatia Vstupné
3.4.2024
streda
20:00 Pozorovanie večernej oblohy 2,50 €
4.4.2024
štvrtok
18:00 Hviezdy nášho neba 4,00 €
6.4.2024
sobota
11:00 Nevesta hviezd 2,50 €
11.4.2024
štvrtok
18:00 HUDBA POD HVIEZDNOU OBLOHOU – Jean Michel Jarre 4,00 €
13.4.2024
sobota
11:00 Ako sa Slniečko narodilo 2,50 €
17.4.2024
streda
21:00 Pozorovanie večernej oblohy 2,50 €
18.4.2024
štvrtok
18:00 Mytológia a hviezdna obloha 4,00 €
20.4.2024
sobota
11:00 Potulky oblohou 2,50 €
25.4.2024
štvrtok
18:00 DEŇ ZEME 2,50 €
27.4.2024
sobota
11:00 Tomášova cesta ku hviezdam 2,50 €