Program pre verejnosť

1. upozornenie na zmeny (10.5.)

Vzhľadom na potreby dodávateľa stavby a pre udržateľnosť prevádzkových podmienok vo vzťahu k návštevnosti nášho zariadenia pristupujeme k redukcii júnového režimu ponuky nasledovne:

Programy pre verejnosť (vo štvrtok a v sobotu) budú v ponuke do 9.6. vrátane.

Návštevnosť počas prázdninových mesiacov sme nútení pre uvedené dôvody pozastaviť v celom rozsahu.

Za pochopenie vám ďakujeme

2. upozornenie na zmeny (15.5.)
Programy pre verejnosť (vo štvrtok a v sobotu) avizované v termíne do 9.6. nie sú garantované. O prípadnom zrušení týchto podujatí Vás budeme informovať s predstihom minimálne dvoch dní.
3. upozornenie na zmeny (4.6.)
Podujatia plánované po 2. júni odvolávame

V. Kolivoška, riaditeľ HaP


Podrobný popis organizácie návštevnosti

Október 2018

V tomto mesiaci nie sú plánované žiadne podujatia.

November 2018

V tomto mesiaci nie sú plánované žiadne podujatia.