Program pre verejnosť

Z prevádzkových dôvodov neplánujeme pravidelné podujatia pre verejnosť (v termínoch: streda, štvrtok a sobota) ani na ďalšie obdobie november – január.

Činnosť bude sústredená iba na oblasť organizovaných skupín.

Za porozumenie Vám ďakujeme

V. Kolivoška, riaditeľ HaP


Podrobný popis organizácie návštevnosti

December 2018

Dátum, deň Čas Názov podujatia Vstupné
24.10.2018
streda
00:00 Technická odstávka

Január 2019

Dátum, deň Čas Názov podujatia Vstupné
24.10.2018
streda
00:00 Technická odstávka