Program pre verejnosť

S potešením oznamujeme, že od dňa 21.10.2019 je bezbariérový vstup do priestorov organizácie opätovne zabezpečený.

10.10.2019 – Aktuálne je nevyhovujúci stav v bezbariérovom vstupe do budovy v etape riešenia pred montážou nového certifikovaného zariadenia, s predpokladaným termínom jeho uvedenia do prevádzky do konca novembra 2019. O termíne skutočného sprevádzkovania Vás budeme informovať.

Od 1.1.2019 sme nútení obmedziť prístup návštevníkov v prípade osôb, využívajúcich bezbariérový vstup do budovy. Dôvodom je technická nespôsobilosť zariadenia pri vstupe a ako závažný prevádzkový nedostatok tento stav aktuálne riešime v spolupráci s našim zriaďovateľom.
Za porozumenie Vám ďakujeme a za vzniknutú situáciu sa ospravedlňujeme.

Podrobný popis organizácie návštevnosti

Október 2019

Dátum, deň Čas Názov podujatia Vstupné
3.10.2019
štvrtok
18:00 HUDBA POD HVIEZDNOU OBLOHOU – Andrea Bocelli 2,50 €
5.10.2019
sobota
11:00 Vesmírne otázniky 1,50 €
10.10.2019
štvrtok
18:00 HUDBA POD HVIEZDNOU OBLOHOU – Wolfgang Amadeus Mozart 2,50 €
12.10.2019
sobota
11:00 Mesiac na vandrovke 1,50 €
17.10.2019
štvrtok
18:00 HUDBA POD HVIEZDNOU OBLOHOU – Mike Oldfield 2,50 €
19.10.2019
sobota
11:00 Ariadnina čelenka 1,50 €
24.10.2019
štvrtok
18:00 Hviezdy nášho neba 2,50 €
26.10.2019
sobota
11:00 Martin a hviezda 1,50 €
31.10.2019
štvrtok
18:00 HUDBA POD HVIEZDNOU OBLOHOU – Vangelis 2,50 €

November 2019

V tomto mesiaci nie sú plánované žiadne podujatia.