Čiastočné zatmenie Slnka 10. júna

Po šiestich rokoch sa nám opäť naskytne možnosť pozorovať zo Slovenska čiastočné zatmenie Slnka. Pozorovatelia v severných zemepisných šírkach, kadiaľ bude prechádzať pás annularity, budú môcť pozorovať toto zatmenie ako prstencové – severovýchodná časť Kanady, Grónsko, polárne oblasti ako aj najsevernejšia časť Sibíra nie sú husto obývané a pozorovateľsky nie až tak priaznivé. Ako čiastočné ho budú mať možnosť pozorovať obyvatelia veľkej časti Európy, časti USA a severnej polovice Ázie.

Začiatok čiastočného zatmenia v Prešove nastane o 12:05:36 LSEČ vo výške 63° nad obzorom.
Maximálna fáza zatmenia nastáva o 12:52:39 LSEČ vo výške 64° nad obzorom, pričom Mesiac nám prekryje len 4,2% slnečného disku čo je 0,109 jednotiek slnečného priemeru.
Mesiac bude zdanlivo opúšťať slnečný kotúč až do 13:39:56 LSEČ, kedy nastane koniec zatmenia vo výške 61° nad obzorom.

Zatmenie bude najlepšie viditeľné cez ďalekohľad vybavený špeciálnou slnečnou fóliou, resp. cez špeciálne okuliare, ktoré ochránia Vaše oči pred poškodením.

!!! POZOR. NIKDY SA DO SLNKA NEPOZERAJTE VOĽNÝM OKOM, PRIAMO CEZ ĎALEKOHĽAD ALEBO CEZ SLNEČNÉ OKULIARE !!!

Takýto pohľad by mohol navždy poškodiť Váš zrak.

Pozorovať najbližšie čiastočné zatmenie Slnka z nášho územia sa bude dať 25.10.2022, prstencové 13.7.2075 a na úplné zatmenie si počkáme až do roku 2135.

Priebeh čiastočného zatmenia Slnka z územia Prešova (Autor: Roman Tomčík)