Čo sa dialo v sobotu 5. mája?

Sobotňajšie rozprávkové dopoludnie sa nekonalo – čo bolo príčinou?
V prvom rade prijmite prosím od nás ospravedlnenie tí, čo aj zo vzdialenejších miest k nám merali cestu a zbytočne. Obidve službukonajúce pracovníčky pritom niekoľko hodín po termíne avizovaného programu zásadne odmietli možnosť, aby si neustrážili niekoľko desiatok prichádzajúcich návštevníkov.
Preukázalo sa, že strážnik stavebnej firmy pri bráne priebežne referoval o neprítomností pracovníkov organizácie a k vstupu do budovy sa pravdepodobne dostal iba jeden návštevník. Takto situáciu obidvaja následne aj vyhodnotili a to na základe toho, že „nespozorovali žiaden pohyb v budove ani pred ňou.“
Dopoludnia sme ostali zaskočení  z absolútnej neúčasti, ale oveľa horšie prijímame to nečakané vysvetlenie.
V závere nám dovoľte vysloviť ubezpečenie o tom, že oznámenie o prípadnom výpadku produkcie našimi pracovníkmi je jediný postup, ktorý pripúšťame a to s dôrazom na využitie všetkých prístupných komunikačných spôsobov.

riaditeľ HaP v Prešove