Deň PSK – 12.11.2019

Deň PSKPri príležitosti Dňa Prešovského samosprávneho kraja ponúkame voľný vstup na pozorovanie prechodu Merkúra popred slnečný disk 11.11.2019 v čase od 13:00 do 15:00 hod.
a pre nahlásené exkurzie počas Dňa PSK 12.11.2019 v čase od 9:00 do 16:00 hod.