Hodina Zeme – 30.3.2019

Hvezdáreň a planetárium v Prešove
Vás pozýva na pozorovanie oblohy
z terasy hvezdárne počas akcie
HODINA ZEME
30. marca 2019
od 20:00 do 21:30 hod.

Pozorovanie sa uskutoční v prípade vhodných pozorovacích podmienok.
Vstupné: 1,50 €

Každý z nás môže zmeniť klimatické zmeny.
Pridajte sa k miliónom ďalších 30. marca, vypnite svoje svetlá a pripojte sa k Zemi.

slovakia.panda.org/hodinazeme