Kométa C/2019 Y4 (ATLAS)

Skôr skeptické vyhliadky na kometárny rok 2020 sa našťastie nepotvrdili a už prvý štvrťrok nám priniesol niekoľko jasných komét. Z nich asi najväčším prekvapením je kométa C/2019 Y4 (ATLAS), ktorú objavili v decembri minulého roku astronómovia pracujúci na observatóriu ATLAS (Asteroid Terrestrial-Last Alert System), ktoré sídli na Havaji. Momentálne sa jasnosť kométy pohybuje okolo 6,9 mag a stále zjasňuje. Ak sa potvrdia tie najoptimistickejšie predpovede a kométa sa nerozplynie, mohla by v máji dosiahnuť potrebnú jasnosť, pre pozorovanie voľným okom. Je ešte jeden dôvod prečo pozorovať túto kométu. Totiž pozorovania dráhy kométy C/2019 Y4 (ATLAS) naznačujú, žeby mohlo isť o fragment slávnej C/1844 Y1 (Great Comet) pozorovanej v roku 1844.

Obr. 1: Kométa C/2019 Y4 (ATLAS) (Autor: Jozef Leško, Ján Sadiv)

Obr. 2: Dráha kométy (Zdroj: https://earthsky.org/space/how-to-see-bright-comet-c-2019-y4-atlas)

Obr. 3: Mapka pre vyhľadávanie kométy na oblohe (Zdroj: www.aerith.net/comet/catalog/2019Y4/2019Y4.html)