Riaditeľ organizácie – profesíjny životopis

Mgr. Viliam Kolivoška

Dátum narodenia: 4.2.1967

Národnosť : slovenská

Vzdelanie:

  • 1981 – 1985 Stredná priemyselná škola elektrotechnická v Prešove
  • 1989 – 1991 Pomaturitné štúdium astronómie v Hurbanove
  • 2002 – 2006 Magisterské štúdium na FF PU v Prešove – odbor: andragogika

Pôsobenie:

  • 1985 – 1987 Podnik výpočtovej techniky, pracovisko Prešov; zaradenie: technik
  • 1987 – 1989 ZVS
  • 1989 – Krajská hvezdáreň a planetárium Prešov; zaradenie: samostatný odborný pracovník; riaditeľ od 1.1.2012