Kozmonautika včera, dnes a zajtra – 13.4.2023

Svetový deň letectva a kozmonautiky (12. apríl),
prednáška: Kozmonautika včera, dnes a zajtra,
prednášateľ: RNDr. Zdeněk Komárek,
vo štvrtok 13. apríla 2023 o 19:00 h,
o 20:30 h pozorovanie večernej oblohy,
vstupné: 2,50 €