Krajský seminár pre učiteľov a vedúcich astronomických krúžkov – 23.11.2018

Pozývame Vás na tradičný vzdelávací seminár pre učiteľov prírodovedných predmetov a vedúcich astronomických a prírodovedných krúžkov v Prešovskom kraji, ktorý sa uskutoční v piatok 23. novembra 2018.

Pozvánka na seminár
Prihláška na seminár

Program:

od 09:00
do 09:45
Prechádzal sa po Mesiaci človek? (Existujú dôkazy o pristátí ľudí na Mesiaci, alebo je to len konšpirácia?) – prednáška
(Mgr. Roman Tomčík, HaP v Prešove)
od 09:45
do 10:30
EarthKAM (fotografovanie Zeme z ISS, spracovanie fotografií, využívanie fotografií v edukačnom procese) – prednáška
(Mgr. Ján Sadiv, HaP v Prešove)
od 10:30
do 10:50
prestávka, káva, čaj
od 10:50
do 11:30
História astronómie v Prešove (prednáška k 70. výročiu vzniku prvej ľudovej hvezdárne na Slovensku) – prednáška
(Renáta Kolivošková, HaP v Prešove)
od 11:30
do 12:15
Exoplanéty (história objavovania extrasolárnych planét, súčasný stav,
objavovanie planét pri iných hviezdach, exoplanéty v očakávaní objavu mimozemského života) – prednáška
(Mgr. Martin Vaňko, PhD., riaditeľ, Astronomický ústav SAV)
od 12:15
do 12:30
prestávka, káva, čaj
od 12:30
do 13:15
Európa, miesto kde žijeme (nový audiovizuálny program z tvorby HaP v Prešove)
od 13:15
do 13:40
Jesenná obloha (program v planetáriu)

29.11.2018:

V piatok 23. 11. 2018 sa vo Hvezdárni a planetáriu v Prešove uskutočnil Krajský seminár pre učiteľov a vedúcich astronomických krúžkov, ktorého sa zúčastnilo 28 účastníkov zo základných, stredných a vysokých škôl v Prešovskom kraji. Seminár otvoril Mgr. Viliam Kolivoška (riaditeľ Hap v Prešove) krátkym privítaním účastníkov. Ako prvá odznela populárna prednáška s názvom „Prechádzal sa po Mesiaci človek?“, ktorú predniesol Mgr. Roman Tomčík (HaP v Prešove). Ponúkla zamyslenie nad tým, či existujú dôkazy o pristátí ľudí na Mesiaci, alebo je to celé len konšpirácia. Druhou v poradí bola prednáška „EarthKAM“ (Mgr. Ján Sadiv, HaP v Prešove), ktorá pojednávala o fotografovaní Zemského povrchu z Medzinárodnej vesmírnej stanice a o využití tohto projektu v edukačnom procese. Renáta Kolivošková (HaP v Prešove) predstavila v ďalšej prednáške knihu „Storočia astronómie v Prešove“, ktorá bola vydaná k 70. výročiu založenia našej hvezdárne. Témou exoplanét a možného života vo vesmíre sa zaoberal Mgr. Martin Vaňko, PhD. (riaditeľ Astronomického ústavu SAV) v prednáške „Exoplanéty“. Učebnicu pre predškolské vzdelávanie z astronómie prezentovala RNDr. Mária Csatáryová (KFMT FHPV PU) v prednáške „Astronómia v predprímarnom vzdelávaní“. Počas seminára bola uvedená aj premiéra nového audiovizuálneho programu „Európa, miesto kde žijeme“, ktorého autorkou je Renáta Kolivošková. Nakoniec účastníci zhliadli odborný program v planetáriu s názvom „Jesenná obloha“.