Meteorické roje koncom roka 2019

Rok 2019 neprial veľmi pozorovaniu meteorov, pretože pozorovanie mnohých známych meteorických rojov rušil Mesiac. Koniec roka sa však vzdá byť celkom zaujímavý a tak sme vybrali niekoľko pozorovateľných rojov.

α – Monocerotids

α – Monocerotidy je meteorický roj aktívny od 15. do 25. novembra. Tohto roku sa maximum aktivity predpokladá na 22. novembra o 7:00 h ráno. Jeho výdatnosť je obvykle veľmi nízka, no občas sa vyskytnú aj tzv. meteorické dažde. Takýto dážď bol pozorovaný poslednýkrát v roku 1995, kedy ZHR činila až 420 meteorov za hodinu. Najbližšia takáto sprcha sa nepredpokladá skôr ako v roku 2043, no tohto roku by mohla byť aktivita mierne zvýšená. Najideálnejšie pozorovacie podmienky na pozorovanie tohto roja nastavajú okolo polnoci. Tohto roku od 15. novembra až po maximum aktivity bude pozorovanie rušiť Mesiac. Okno pre pozorovanie sa nám začne „otvárať“ až po maxime a postupne sa začne predlžovať.

November Orionids a Monocerotids

Organizované pozorovanie meteorov pomocou videotechniky prinieslo už mnoho dôležitých poznatkov v oblasti medziplanetárnej hmoty a inak to nebolo ani v tomto prípade. Podrobná analýza údajov z pozorovaní ukázala, že existujú dva po sebe idúce veľmi podobné meteorické roje, ktorých interval aktivity sa prekrýva, ich radianty sú veľmi blízko pri sebe, ich geocentrická rýchlosť je skoro zhodná a dokonca aj ich ZHR je veľmi podobná a to okolo 3 meteorov za hodinu. Jedným z týchto rojov sú Novembrové Orionidy, ktoré sú aktívne od 14. novembra do 6. decembra s maximom 28. novembra. Druhým je Monocerotidy, ktorý je aktívny od 27. novembra do 17. decembra s maximom 9. decembra. Do hry tu vstupuje ešte jeden roj, ktorý sa prekrýva s Novembrovými Orionidmi a to Južné Tauridy. Tieto roje majú radianty veľmi blízko pri sebe, no dajú sa rozoznať vďaka tomu, že Južné Tauridy sú oveľa pomalšie, majú geocentrickú rýchlosť 28 km/s a Novembrové Orionidy 41 km/s. Keďže menej skúsený pozorovateľ si môže tieto roje veľmi ľahko zmýliť, odporúčame pri ich pozorovaní použiť metódu zakresľovania.

Ursids

Meteorický roj Ursidy je aktívny od 17. do 26. decembra a jeho aktivita sa pohybuje okolo 10 meteorov za hodinu. Veľká aktivita tohto roja sa pozorovala v rokoch 1945 a 1986. V rokoch 2006 až 2008 sa takisto prejavila zvýšená aktivita, ktorá sa pripisuje blízkosti rodičovskej kométy 8P/Tuttle. Zvýšená aktivita roja sa pozorovala aj v rokoch 2011 a2014. Na rok 2019 sa predpokladá len jemne zvýšená aktivita. Prvé dní aktivity roja ešte bude rušiť Mesiac, no deň po dni sa to bude zlepšovať. Nov Mesiaca nastane 26. decembra, čo je aj posledný deň aktivity roja. Maximum aktivity sa predpokladá na 23. decembra o 4:00 h, čo je aj čas východu Mesiaca v Prešove.

Radianty meteorických rojov:

 

Obr. 1: Southern Taurids (Južné Tauridy) STA (Zdroj: www.imo.net/files/meteor-shower/cal2019.pdf)

 

Obr. 2: α – Monocerotids AMO (Zdroj: www.imo.net/files/meteor-shower/cal2019.pdf)

 

Obr. 3: November Orionids NOO (Zdroj: www.imo.net/files/meteor-shower/cal2019.pdf)

 

Obr. 4: Monocerotids MON (Zdroj: www.imo.net/files/meteor-shower/cal2019.pdf)

 

Obr. 5: Ursids URS (Zdroj: www.imo.net/files/meteor-shower/cal2019.pdf)

Zdroje:

RENDTEL, J.: 2019 Meteor Shower Calendar. [ 2018 ]. [ online ], [ 2019.06.28 ], dostupné na: <www.imo.net/files/meteor-shower/cal2019.pdf>