Meteorické roje koncom roka 2020

Koniec roka je celkom priaznivý, čo sa týka meteorických rojov. Problémom však býva často počasie, no keď je priaznivé pozorovateľ môže zažiť nádherné nočné divadlo v podobe „padajúcich hviezd“. Keďže o väčšine sme sa zmienili už v informátoroch 6/2019 a 1/2020 nebudeme ich tentokrát spomínať. Tento krát si povieme niečo o meteorickom roji Geminidy. Geminidy patria v posledných rokoch k najvýdatnejším a zároveň aj k najstabilnejším rojom spomedzi všetkých. Meno roja je odvodené od súhvezdia, v ktorom sa nachádza jeho radiant a to Gemini (Blíženci). Materským telesom tohto roja nie je kométa ale asteroid 3200 Phaethon. Aktívny je každoročne od 4. do 20. decembra s maximom okolo 13. až 14. decembra. Inak tomu nebude ani tohto roku. Podľa IMO (International meteor organization) sa maximum predpokladá na noc z 13. na 14. decembra približne okolo 02:00 SEČ. ZHR (zenitová hodinová frekvencia) pri maxime sa predpokladá na 150 meteorov. Oproti minulému roku tentoraz pozorovacie podmienky budú vynikajúce, keďže v deň maxima svojím svitom nebude rušiť Mesiac a roj sa dá pozorovať praktický celú noc. Ostáva len dúfať, že počasie nám bude priať. Ako pozorovať meteory sa dozviete bližšie v tejto rubrike v článku Meteorický roj Perzeidy. POZOR!!! Netreba zabudnúť, že oproti letu, kedy je aktívny roj Perzeidy bude tentokrát oveľa zimnejšie a tak netreba zabúdať na teplé oblečenie.

Radiant roja Geminidy v maxime podľa Stellaria (Zdroj: Stellarium)

Radiant roja Geminidy (Zdroj: www.imo.net/files/meteor-shower/cal2020.pdf)

Zdroj:
RENDTEL, J.: 2020 Meteor Shower Calendar. [2019]. [online], [2020.10.14], dostupné na:
< www.imo.net/files/meteor-shower/cal2020.pdf>