Meteorický roj Perzeidy 2019 – od 17. júla do 24. augusta

Obr. 1: Meteor „Perzeida“ v Mliečnej ceste (Autor: Leonard Kukľa)

Meteorický roj Perzeidy je jeden z najznámejších meteorických rojov a zároveň aj jeden z najobľúbenejších, pretože je aktívny počas leta. Vďaka príjemným nočným teplotám  ho možno pohodlne sledovať po dobu viac ako mesiaca. Každoročne je aktívny od 17. júla až do 24. augusta, pričom tohtoročné maximum sa predpokladá na noc z 12. na 13. augusta. Bohužiaľ v tomto období bude Mesiac tesne pred splnom (spln dosiahne 15. augusta) a tak bude vadiť pri pozorovaní svojím svitom. To by však nemalo prekážať pozorovateľovi, ktorý si chce len tak vychutnať túto nočnú parádu. Tohto roku sa predpokladá v maxime frekvencia 50 – 70 meteorov. Pokiaľ by pozorovateľ plánoval svoje pozorovanie aj zaznamenať, je najvhodnejšie ho uskutočniť vtedy, keď je Mesiac v prvej štvrti, pretože zapadá v čase, keď radiant roja nadobúda dostatočnú výšku na oblohe.

Ako pozorovať Perzeidy?

Na pozorovanie Perzeid nie je potrebné žiadne špeciálne vybavenie. Stačí nám len spacák a miesto na pozorovanie, kde je nízke svetelné znečistenie. Ak chce niekto svoje pozorovanie zaznamenať, musí sa ešte vybaviť minimálne presnými hodinami, červenou baterkou, ceruzkou a protokolom na zapísanie pozorovania. Po urobení si pohodlia na pozorovacom mieste je potrebné vyhľadať radiant (miesto odkiaľ akoby vylietali meteory) meteorického roja, aby sme vedeli, či videný meteor patrí k Perzeidam alebo nie. Pre Perzeidy sa tento radiant nachádza v súhvezdí Perzea (viď obr. 2). Ďalej je potrebné vybrať si miesto na oblohe, kde sa po celý čas budeme pozerať. Pokiaľ svoje meranie chceme aj zaznamenať, treba podľa metodiky urobiť ešte niekoľko krokov ako je vypísanie protokolu, odhad MHV a pod. Ak svoje meranie nechceme zaznamenať, môžeme si Perzeidy len tak vychutnať, ľahnúť si do spacáka a pozorovať oblohu.

Obr. 2: Radiant Perzeid (Zdroj: www.imo.net/files/meteor-shower/cal2018.pdf)

Zdroje:

RENDTEL, J.: 2019 Meteor Shower Calendar. [ 2018 ]. [ online ], [ 2019.06.28 ], dostupné na: <www.imo.net/files/meteor-shower/cal2019.pdf>

RENDTEL, J.: 2018 Meteor Shower Calendar. [ 2017 ]. [ online ], [ 2019.06.28 ], dostupné na: <www.imo.net/files/meteor-shower/cal2018.pdf>