Meteorický roj Perzeidy 2020

Perzeidy je jeden z najobľúbenejších meteorických rojov nielen kvôli výdatnosti, ale hlavne kvôli počasiu, ktoré je v období kedy je roj aktívny väčšinou príjemne teplé. Materskou kométou tohto roja je 109P/Swift – Tuttle, ktorá sa radí medzi periodické kométy s momentálnou periódou 133 rokov. Jej posledné priblíženie k Zemi sa datuje do roku 1992. V tomto období aj aktivita roja bola na oveľa vyššej frekvencii, a to až cez 400 meteorov za hodinu. Aj keď je táto aktivita v dnešnej dobe nižšia, ešte stále patrí roj k jedným z najvýdatnejších s frekvenciou okolo 100 meteorov za hodinu. Každoročne je aktívny približne od 17. júla do 24. augusta. Maximum sa tohto roku predpokladá na 12. augusta medzi 15:00 LSEČ až 18:00 LSEČ s výdatnosťou až do 110 meteorov za hodinu. Najideálnejší čas na pozorovanie v tomto období nastáva tesne pred polnocou, kedy svojím svitom ešte nebude rušiť Mesiac. Avšak ani po polnoci nebude pozorovanie márne, pretože Mesiac sa bude nachádzať v poslednej štvrti a postupne sa bude zmenšovať. „Laickému“ pozorovateľovi, ktorý si len chce vychutnať krásu nočnej oblohy, táto skutočnosť nebude vôbec prekážať. Perzeidy sú tohto roku lákavejšie už len z toho dôvodu, že nočnú oblohu budú skrášľovať aj všetky štandardné planéty našej slnečnej sústavy a to v postupnosti: Jupiter, Saturn, Neptún, Mars, Urán, Venuša a posledný vyjde nad ránom Merkúr.

A ako pozorovať Perzeidy?

Na pozorovanie Perzeid nie je potrebné žiadne špeciálne vybavenie. Stačí nám len spacák a miesto na pozorovanie, kde je nízke svetelné znečistenie. Ak chce niekto svoje pozorovanie zaznamenať, musí sa ešte vybaviť minimálne presnými hodinami, červenou baterkou, ceruzkou a protokolom na zapísanie pozorovania. Po urobení si pohodlia na pozorovacom mieste je potrebné vyhľadať radiant (miesto odkiaľ akoby vylietali meteory) meteorického roja, aby sme vedeli, čí videný meteor patrí k Perzeidam alebo nie. Pre Perzeidy sa tento radiant nachádza v súhvezdí Perzea (viď obr.:1 a 2). Ďalej je potrebné vybrať si miesto na oblohe, kde sa po celý čas budeme pozerať. Pokiaľ svoje meranie chceme aj zaznamenať, treba podľa metodiky urobiť, ešte niekoľko krokov ako je vypísanie protokolu, odhad MHV a pod. Ak svoje meranie nechceme zaznamenať, môžeme si Perzeidy len tak vychutnať, ľahnúť si do spacáku a pozorovať oblohu.

Obr. 1: Radiant roja Perzeidy podľa Stellaria (Zdroj: Stellarium)

Obr. 2: Radiant roja Perzeidy (Zdroj: www.imo.net/files/meteor-shower/cal2020.pdf)

Zdroj:
RENDTEL, J.: 2020 Meteor Shower Calendar. [ 2019 ]. [ online ], [ 2020.06.10 ], dostupné na:
<www.imo.net/files/meteor-shower/cal2020.pdf>