Metodicke usmernenie VOD a ČVOH

Odkaz na PDF súbor Metodické usmernenie k postupovým súťažiam “Vesmír očami detí” a “Čo vieš o hviezdach” v súvislosti s opatreniami na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19