MICRO IN MACRO

Výstava micro in macro v budove planetária
Hvezdáreň a planetárium Prešov
uvádza
MICRO IN MACRO
výstavu prác žiakov
Strednej odbornej školy služieb
Košická 20, Prešov