MIMORIADNE UPOZORNENIE !

S odvolaním na závery zasadnutia krízového
štábu PSK zo dňa 9. marca 2020
sme povinní až do odvolania
od 10. marca 2020

uzavrieť organizáciu pre verejnosť

a na základe toho rušíme v danej lehote:

všetky programy pre verejnosť,
pozastavujeme príjem exkurzií,
rezervácie exkurzií,
činnosť krúžkov pracujúcich pri HaP
a rušíme termíny súťaže ČVOH

riaditeľ HaP Mgr. Viliam Kolivoška