Letná obloha na Balatone

V dňoch 17. až 25. augusta 2006 sa uskutočnil slovensko-poľský, viacmenej poľsko-slovenský tábor, ktorého som sa zúčastnil vďaka pozvaniu Mlodziezoweho Obserwatoria Astronomiczneho v Niepolomiciach spolu s dvoma ďalšími kamarátmi z Vihorlatskej hvezdárne v Humennom. Tábor prebiehal v Balatonfured (je to kúpeľné mestečko so žriedlami liečivej vody a sanatóriami) v Maďarsku, pri „maďarskom mori“ – Balatóne. Bolo to osem poučných a veselo prežitých dní.

Ako každý výlet, aj tento sa začal cestou. Tá naša bola v našom prípade nezvyčajne dlhá, avšak príjemná, začo sa chcem poďakovať Niepolomickej taxislužbe. Nasledujúcich niekoľko dní sme strávili približne takto: neskorý budíček, ešte neskoršie raňajky, nekonečné vyvaľovanie sa na pláži a nafukovačkách, skorá večera a kultúrne predstavenia až do neskorých večerných hodín. Medzitým sa uskutočnilo aj niekoľko prednášok na astronomickú tému a počas pekných letných nocí aj pozorovania letnej oblohy nad Balatónom. Možno by ešte stálo za to, spomenúť návštevu neďalekej ZOO v meste Veszprém. Okrem viac či menej exotických zvierat tam boli aj u nás veľmi dobré známe svište, kamzíky, hady, jaštery a iné „potvory“. Posledný večer sme strávili príjemným posedením pri ohni a pochutnávaní si na maďarských mäsových výrobkoch.

Počas tohto výletu sme zažili mnoho srandy a nadviazali mnoho kontaktov s našimi poľskými priateľmi.

„Na záver by som ešte chcel poďakovať (ako účastník za HaP Prešov) pani Renáte Kolivoškovej za veľkú ochotu, snahu a hlavne trpezlivosť pri zabezpečení mojej účasti na tomto tábore.“

Tomáš Doležel,
člen Klubu mladých astronómov
pri HaP v Prešove

„Za Hvezdáreň a planetárium v Prešove by som sa rada poďakovala aj ja, konkrétne p. Mgr.M.J. Jaglovi – riaditeľovi MOA v Niepolomiciach za to, že umožnil účasť našich mládežníkov na tomto tábore. Ukazuje sa, že myšlienka trojdohody o spolupráci medzi HaP Prešov, MOA v Niepolomiciach a Vihorlatskej hvezdárne v Humennom sa neustále napĺňa konkrétnymi aktivitami , čo je veľmi pozitívne a povzbudzujúce do ďalšej spolupráce.“

Renáta Kolivošková,
sam.odb.prac. HaP Prešov