Medzinárodná konferencia v Poľsku

„Astronómia XXI. storočia a jej výuka“
Niepolomice, Poľsko, 14.–16.5.2010

Je tu máj a to je čas, kedy navštevujeme Mládežnícke astronomické observatórium (MOA) v Niepolomiciach v Poľsku. Naši priatelia z MOA nás znovu pozvali na Medzinárodnú konferenciu „Astronómia XXI. storočia a jej výuka“ a my sme s radosťou uvítali ich pozvanie. Zástupcami nášho planetária boli p. Mgr. Roman Tomčík a Renáta Kolivošková, ktorá prezentovala našu organizáciu krátkym referátom o bohatej histórii prešovskej astronómie, odbornej ale aj popularizačnej činnosti. Na záver sa zmienila aj o projektovej činnosti prešovského planetária a predovšetkým o najnovšom projekte „Spoznaj vesmír v planetáriu“. Cieľom tohto referátu bolo osloviť hlavne poľských učiteľov a vyzvať ich k návšteve nášho planetária, nakoľko máme v ponuke našich odborných programov aj niekoľko programov v poľštine. V prípade poľských observatórií a planetárií je snaha nadviazať spoluprácu, čo by mohlo znamenať ďalší zaujímavý vývoj aj v našej práci.

Počas konferencie odznelo množstvo zaujímavých prednášok nielen od poľských astronómov, ale zaujímavé vystúpenia mali aj ďalší kolegovia zo Slovenska a Ukrajiny. Témy prednášok boli zamerané na históriu poľskej astronómie, a to hlavne na významnú osobnosť poľskej astronómie Mikuláša Koperníka , ale boli rozvinuté aj témy ako vyučovanie astronómie v poľských školách, výskum Zeme pomocou satelitov, výsledky odborných pozorovaní atď.

Po množstve prednášok a referátov nás v nedeľu čakala veľmi príjemná návšteva v Soľnej bani v Bochni.
Na záver sa nám patrí len poďakovať našim poľským partnerom za možnosť zúčastniť sa tohto veľmi dobre zorganizovaného a príjemného podujatia a veríme, že sa o rok stretneme znovu.

Renáta Kolivošková


„Astronómia XXI. storočia a jej výuka“
Niepolomice, Poľsko, 15.–17.5.2008

Vždy mám príjemný pocit blížiac sa do mestečka Niepolomice. Mesto má svoje neodmysliteľné čaro. Čaro, ktoré dýcha z jeho histórie, budov, okolitej prírody ale aj z ľudí, ktorí tam žijú.

Nie náhodou kráľ Kazimierz Veľký postavil kráľovský zámok v strede nedobytného pralesa a osada, ktorá tu vznikla dostala meno Niepolomice. Kazimierz Veľký ale aj mnoho ďalších poľských kráľov radi navštevovali toto miesto. Zámok je v súčasnosti nádherne zrekonštruovaný. Je to nezvyčajné miesto opradené mágiou, skrývajúce veľké tajomstvá dávnych čias. Na stĺpových chodbách vietor opakuje milostné slová, ktoré šepkal Zigmund August milovanej Barbare Radziwillowne. V rytierskej komnate počuť cinkot zbraní, v pivniciach cítiť pach diviny z poľovačiek a v akustickej komnate sa rozlieha zvuk hudby.

Neopakovateľné sú tiež prechádzky niepolomickým pralesom, ktorý neustále prekvapuje bohatosťou fauny a flory. Je to siedmy najväčší nížinný les v Poľsku.

Z malého slnkom zaliateho námestia v Niepolomiciach sa rýchlo dostanete bočnou uličkou Mikuláša Koperníka do priestorov nie veľkého astronomického observatória. Naša májová návšteva observatória nebola náhodná. V dňoch 15.,16.,17. mája 2008 sa tu konala medzinárodná konferencia „Astronómia XXI. storočia a jej výuka“. Konferencia bola zorganizovaná Polskim towarzystwom Astronomicznym, Polskim Towarzystwom Milosnikow Astronomii a Mlodziezowym Obserwatoriom Astronomicznym v Niepolomiciach pri príležitosti s blížiacimi sa oslavami Medzinárodného roku astronómie 2009 v priestoroch kráľovského zámku. Niepolomický zámok je naozaj okúzľujúce miesto, čo ma inšpirovalo k dlhšiemu, histórickému úvodu tohto článku.

Program konferencie bol doslova „prehustený“ množstvom prednášok, ktoré prezentovali významní poľskí astronómovia. V dopoludňajších hodinách prvého dňa odzneli prednášky dr. Mikolajevského o pozorovaní gravitačných šošoviek, prednáška dr. Boženy Czernej o „pozorovaní“ čiernych dier a príspevky o výskume pásov planetoidov a robotickej prehliadke PLANET/Robonet, zameranej na vyhľadávanie extrasolárnych planét o malých hmotnostiach.

Popoludní bola veľmi zaujímavou prezentácia projektu „Hands – On Universe“, v ktorom prednášajúci a zároveň poľský koordinátor tohto projektu prof. dr hab. Lech Mankiewicz upozornil, že projekt nie je vhodný len pre mladých astronómov, ale aj pre študentov inklinujúcim k ostatným prírodným vedám.

Konferencie sa zúčastnila 10-členná delegácia z východného Slovenska, pod vedením zástupcov pracovísk Hvezdáreň a planetárium v Prešove (R. Kolivošková), Vihorlatská hvezdáreň v Humennom (RNDr.I.Kudzej, CSc.) a Hvezdáreň Roztoky (Mgr.D. Baluďanský). Tento výber nie je náhodný, ale vychádza z viacročnej spolupráce, ktorá má za sebou už niekoľko cezhraničných projektov zameraných na mládežnícke výmeny. Aj preto boli súčasťou slovenskej delegácie študenti, ktorí úspešne súťažili v súťaži Čo vieš o hviezdach. Niektorí sa tiež aktívne zúčastňovali astropraktík a expedícií, ktoré organizuje Vihorlatská hvezdáreň na observatóriu na Kolonickom sedle. Podobne z Ukrajiny sa zúčastnili študenti z astronomického krúžku pri Astronomickom observatóriu Odesskej Národnej Univerzity.

Edukácia astronómie na Slovensku bola predstavená v príspevku Vihorlatskej hvezdárne v Humennom. RNDr. I. Kudzej, CSc. najprv predstavil prístrojovú a infraštruktúrnu bázu na Astronomickom observatóriu na Kolonickom sedle. Na to nadviazal P. Dubovský a informoval o priebehu projektu „Vesmír v priamom prenose“ realizovanom s podporou Agentúry na podporu vedy a výskumu.

Druhý deň hneď po raňajkách (mimochodom boli tak ako všetko jedlo, ktoré nám bolo ponúknuté – „kráľovské“) sme vyrazili do 50 kilometrov vzdialenej obce Weglowky, kde na hore Lubomirz v nadmorskej výške približne 1000 m bolo v priebehu jedného roka vybudované a v roku 2007 odovzdané novučičké astronomické obseravatórium. Budova je veľmi vkusne obložená kameňom, aby tak zapadla do prostredia vysoko v horách, v ktorom sa nachádza. Observatórium tu nebolo postavené náhodne. Z vrcholu hory Lubomirz boli objavené dve kométy: v roku 1925 Lucianom Orkiszom a v roku 1936 Wladyslawom Lisom, ktorý bol obyvateľom Weglowki. Dodnes sú tieto dve kométy v erbe dediny Weglowka. O vybudovanie observatória sa zaslúžil predovšetkým wojt gminy pán Julian Murzyn. Observatórium bolo postavené predovšetkým no nielen pre účely vedecké, ale tiež ako cieľ turistických a školských výprav. V dvoch kupolách 5 a 3 metrovej budú v blízkej budúcnosti umiestnené astronomické ďalekohľady.

V sobotu 17. mája opäť bolo doobedie vyplnené niekoľkými odbornými prednáškami, spomeňme najmä príspevok o kolíznych orbitách blízkozemných asteroidov, rádiogalaxiách a príspevok Mgr. G. Seka – „Školské slnečné observatórium – vzdelávací projekt“.

Je veľa dôvodov, pre ktoré sa radi vraciame do Niepolomic. Dôležité sú hlavne okamžiky, ktoré zažívame pri spoločných pracovných, ale možno tiež povedať aj priateľských stretnutiach s našimi kolegami v Niepolomiciach, a ktoré nás vždy napĺňajú neopakovateľnými pocitmi.

Renáta Kolivošková