Návšteva z Niepolomic

Dňa 17. decembra 2005 nás navštívili opäť naši poľskí priatelia z Mlodiezoweho Observatoria Astronomickeho v Niepolomiciach.

V rámci 3-dňového výletu si prezreli p. riaditeľ Jagla spolu so svojimi spolupracovníkmi a mládežou, ktorá navštevuje tamojšiu hvezdáreň vo veľmi aktívne fungujúcich krúžkoch, niekoľko pekných miest Východného Slovenska. Samozrejme jedna zo zastávok bolo aj naše planetárium. Pri tejto príležitosti sme okrem srdečného privítania a malého občerstvenia predstavili našim poľským kolegom a mládeži program v planetáriu, na ich požiadanie v anglickom jazyku – Obloha nad nami. V ďalších neformálnych rozhovoroch sme diskutovali aj o našich pracovných aktivitách a možnostiach ďalšej spolupráce. Tu mali príležitosť na zoznámenie aj naši mládežníci, čiže členovia astronomických krúžkov našej hvezdárne a planetária a krúžkov z Niepolomickej hvezdárne.

Celá výprava potom pokračovala do Observatória na Kolonickom sedle. Aj táto časť výletu sa niesla v podobnom duchu ako u nás v Prešove. Opäť nasledovali rozhovory, ukážka Vihorlatského národného teleskopu – ďalekohľadu s priemerom hlavného zrkadla 1 meter, čo je v súčasnosti najväčší ďalekohľad na Slovensku, návšteva Hvezdárne v Humennom a Vihorlatského múzea v meste Humenné.

Verím, že sa nám čo najskôr podarí zrealizovať výzvu poľských partnerov a navštíviť ich malebné mestečko a Observatórium v Niepolomiciach.

Tešíme sa na spoluprácu v roku 2006.

Renáta Kolivošková