Obnova budovy a zníženie jej energetickej náročnosti

Vážení priaznivci prešovskej hvezdárne !

Všetci spoločne vítame, že po viac ako tridsiatich rokoch intenzívnej prevádzky sa nádherná budova Hvezdárne a planetária v Prešove opäť dostáva do pozornosti architektov a stavbárov. Modernizačné zámery zahŕňajú napĺňanie náročných energetických požiadaviek, sledujú zavádzanie inovatívnych dizajnérskych postupov a ich realizácia posúva stavebné riešenie budovy tejto inštitúcie do exkluzívnejších sfér doby, v ktorej žijeme. To si však žiada prijať aj mnohé obmedzenia a tie nás nútia k zavedeniu mimoriadnych postupov (vo sfére plánovaných organizovaných skupín uplatňované už od septembra minulého roka).

Pre očakávanú stavebnú činnosť:

  • od apríla 2017 nebudeme uverejňovať plány podujatí pre verejnosť v zmysle dvojmesačného rozvrhu pre termíny – streda, štvrtok, sobota (pozorovania, večerné programy a rozprávkové dopoludnia)
  • na celý rok 2017 neplánujeme tradičné podujatia viazané na budovu HaP (Deň hvezdární a planetárií, Deň detí s astronómiou, …)
  • obmedzíme rezervačné termíny pre školy a záujmové skupiny

Mimoriadne postupy však prinášajú využívanie náhradných a kompenzačných riešení (v závislosti na nárokoch a komunikácii s dodávateľom stavby):

  • pristúpime ku krátkodobému plánovaniu programov pre verejnosť a rezervačných termínov
  • niektoré tradičné podujatia v prípade záujmu plánujeme realizovať na školách (Deň Zeme, …)
  • aj našu pozorovaciu techniku by sme radi umiestňovali na školy a na verejné priestory (v rámci astronomických kampaní, osláv mesta, …)

Prostredníctvom webovej stránky a Facebooku Vám vždy ako to bude možné, postúpime informácie o nás tak, aby sme si vytvorili čo najviac príležitosti stretnúť sa s Vami aj počas tohto obdobia výstavby.

Patrí sa mi v závere ešte poďakovať aj nášmu zriaďovateľovi, Prešovskému samosprávnemu kraju, za to, že v plánoch na modernizáciu svojich zariadení našiel miesto aj pre Hvezdáreň a planetárium v Prešove.
Zaprajme teda do nasledujúcich mesiacov tohto roka veľa čulého stavebného ruchu, len v prospech jednej z najvýznamnejších slovenských astronomických inštitúcii, akou prešovská hvezdáreň a planetárium dozaista je.

Mgr. Viliam Kolivoška, riaditeľ HaP v Prešove