Pohľady na oblohu

Hvezdáreň a planetárium v Prešove organizuje expedíciu zameranú na zhotovenie astrofotografie v dňoch 15. – 17. júna 2018 na hvezdáreň v Roztokoch. Záujemcovia (jednotlivci aj skupiny) sa môžu prihlásiť na e-mailovej adrese:  sadivastropresov.sk, alebo tel. čísle: 051 77 220 65.

POZOR!!! Kvôli kapacitným dôvodom je voľných iba 25 miest.
Bližšie informácie v pozvánke.

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.