Storočia astronómie v Prešove – 10.12.2018

Popis pozvánky nižšie

Srdečne vás pozývame na vítačku knihy

Storočia astronómie v Prešove

Vydané pri príležitosti 70. výročia prvej Ľudovej hvezdárne na Slovensku, ktorá vznikla v Prešove.

10.12.2018 o 17:00 hod.

Centrum regionálnych dokumentov, Hlavná 139, Prešov, 2. poschodie
(na námestí pri Dóme sv. Mikuláša v bývalej hlavnej budove Knižnice P. O. Hviezdoslava)

Vítačka bude spojená s prednáškou RENÁTY KOLIVOŠKOVEJ, zostavovateľky knihy