Členská schôdza

24. augusta 2011

Vo večerných hodinách nadmerne horúceho a sparného letného dňa sa konala v poradí tretia členská schôdza v roku 2011. Zúčastnilo sa na nej 18 členov. Schôdza bola zvolaná hlavne kvôli zvoleniu delegátov z našej odbočky na blížiaci sa 16. zjazd SAS pri SAV, ktorý sa bude konať v dňoch 22.-23. septembra 2011 v priestoroch Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici. Za našu odbočku sa na zjazde zúčastnia 4 delegáti. Zároveň boli spresnené informácie ohľadom spoločnej exkurzie do MOA Niepolomice do Poľska v dňoch 17. a 18. septembra 2011. Podrobné informácie o ceste do Poľska budú zaslané každému prihlásenému účastníkovi začiatkom septembra.

Predsedníčka odbočky podala prehľad o stave členov v našej odbočke. Ku koncu roka 2010, počas ktorého boli prijatí 3 noví členovia, mala odbočka 29 členov. V roku 2011 bolo zatiaľ prijatých 11 nových členov, čím sa počet zvýšil na 40 členov.

Tak ako na každej schôdzi, ani na tejto nechýbala odborná prednáška, ktorú si pružne pripravil náš nový člen René Novysedlák, študent Gymnázia v Lipanoch, pod názvom Česko – Slovenské kométy v rokoch 1946 – 1959. Prednáška bola prijatá s veľkým záujmom. Po odbornej prednáške vystúpil Ing. Peter Kaňuk s fotografiami z dovolenky v Bulharsku, kde sa mu podarilo nafotiť veľmi pekné zábery Slnka a celej krajiny.

V rámci diskusie Ing. Juraj Šterbák informoval členov o možnosti zúčastniť sa na mimoriadnych expedíciách v roku 2012, ktoré organizuje SAS pri SAV, konkrétne RNDr. Ladislav Hric, CSc. Pripravuje sa expedícia do Nórska na pozorovanie Venuše pred slnečným diskom a expedícia do Austrálie za úplným zatmením Slnka. RNDr. Ľuboslav Galuščák informoval prítomných o odbornom seminári pre učiteľov fyziky pod názvom Vanovičove dni, ktorý práve v týchto dňoch prebiehal v Prešove na Gymnáziu Konštantínova 2. Účastníci seminára z celého Slovenska nasledujúci deň po schôdzi navštívili aj HaP v Prešove.

RNDr. Danica Jančušková