Exkurzia do Hvezdárne Roztoky

13. septembra 2008

V sobotu dňa 13. septembra 2008 sa uskutočnila spoločná exkurzia našich členov do Hvezdárne Roztoky. Na tejto exkurzii sa zúčastnilo spolu 12 osôb, z toho 10 členov SAS pri SAV. Vo Hvezdárni Roztoky sa nám veľmi ochotne venoval tamojší odborný pracovník, astronóm Mgr. Daniel Baluďanský, ktorý nás poinformoval o odbornej činnosti hvezdárne a predviedol nám aj prístrojovú techniku, za čo mu patrí naše vrelé poďakovanie.

Počas cesty do Roztok sme sa zastavili na Dukle. Pôsobivý pohľad z Vyhliadkovej veže na okolitú krajinu umocnil zaujímavý odborný výklad o Duklianskej operácii z roku 1944. Prechádzka po vojenskom cintoríne s dominantným Pamätníkom československej armády bola pre mnohých spomienkou na dávne školské výlety.

Na spiatočnej ceste sme sa zastavili v jednom z najzachovalejších historických miest Slovenska, v Bardejove. Navštívili sme Šarišské múzeum – expozíciu Ikony. Niektorí zašli aj do Chrámu sv. Egídia, ktorý je národnou kultúrnou pamiatkou. Keďže fúkal chladnejší vietor, všetkým dobre padlo občerstviť sa v miestnych reštauráciách. Exkurzia dopadla veľmi dobre. Počasie, aj keď trochu veterné, nám vcelku prialo a domov sme sa vrátili obohatení o nové zážitky a pekné spomienky. Už teraz sa všetci tešíme na ďalšiu spoločnú exkurziu v budúcom roku.

RNDr. Danica Jančušková