Exkurzia na Astronomické observatórium na Kolonickom sedle

21. septembra 2013

Tradičná, v poradí už siedma, exkurzia našej odbočky sa uskutočnila v sobotu 21. septembra 2013. Hlavným cieľom bolo navštíviť novootvorené planetárium pri Observatóriu na Kolonickom sedle. Na exkurzii sa zúčastnilo 33 osôb, z toho 25 členov SAS pri SAV a 8 ich rodinných príslušníkov, resp. priateľov.

Súčasťou exkurzie bola aj prehliadka vodnej nádrže Starina a Beskydského panteónu, pri obci Jalová za Stakčínom.

Prvá naša zastávka bola pri vodnej nádrži Starina – najvýznamnejšom zdroji pitnej vody pre východné Slovensko. Časť ľudí ostala vonku kochať sa jesennou prírodou a väčšia časť išla na prehliadku vnútorných a podzemných častí nádrže, čo bolo pre zúčastnených neobyčajným zážitkom. Cestou zo Stariny sme sa zastavili pri Beskydskom panteóne – symbolickom cintoríne známych osobností spod Polonín. Keďže sa panteón nachádza takmer pri vstupe do Parku tmavej oblohy Poloniny, sú tam umiestnené smerové tabuľky s udanými vzdialenosťami k vybraným parkom tmavej oblohy na svete. Po dobrom obede v hoteli Armales v Stakčíne, sme dorazili do hlavného cieľa našej cesty do Observatória a planetária na Kolonickom sedle, ktoré je detašovaným pracoviskom Vihorlatskej hvezdárne v Humennom. Tu nás čakal a venoval sa nám domáci odborný pracovník a zároveň člen našej odbočky Michal Maturkanič. Po úvodnej prednáške o histórii a výstavbe Observatória a planetária na Kolonickom sedle nasledovala prezentácia náučného programu pod umelou hviezdnou oblohou. V kupole všetkých zaujal veľký teleskop s fundovaným výkladom pozorovateľských činností, hlavne premenných hviezd. Posledným bodom programu bola obhliadka vonkajších pozorovacích zariadení s pekným výhľadom na okolitú krajinu i neďalekú Ukrajinu.

Na spiatočnej ceste nás sprevádzalo zapadajúce Slnko a na ranný dážď si už nikto ani nespomenul. Exkurzia sa opäť vydarila, všetko dobre dopadlo, členovia astronomickej spoločnosti spoznali nové kúty našej krajiny, ako aj ďalšie astronomické pracovisko.

RNDr. Danica Jančušková