Exkurzia v Jasle

13. júna 2016

Už tradičná každoročná exkurzia Prešovskej odbočky Slovenskej astronomickej spoločnosti pri SAV tento rok smerovala do poľského mestečka Jasło. V sobotu 13. júna 2016 sa do tohto mesta vybrala 18 členná skupina. Autobus s účastníkmi odchádzajúci z Hvezdárne a planetária v Prešove po dvoch hodinách jazdy dosiahol v Jasłe svoj hlavný cieľ – Všeobecnovzdelávacie Lýceum.

Liceum Ogólnokształcące w Jaśle je niečo podobné ako u nás stredná škola, resp. gymnázium. Veľmi milo nás privítal učiteľ fyziky a astronómie Ryszard Prajsnar aj so svojimi kolegami (Jeremiasz Pasternak, Waclaw Moskal i Marcin Polar). Ryszard nás úvodom oboznámil s históriou Lýcea, ktoré nesie meno poľského kráľa Stanisława Leszczyńskiego (1677-1766). Boli sme milo prekvapení, koľko významných osobností boli absolventmi tohto Lýcea. Nasledovala prehliadka Astronomického observatória Obserwatorium Astronomiczne I LO w Jaśle, ktoré je súčasťou Lýcea. Po malom a veľmi milom občerstvení na pozorovacej terase observatória sme sa odobrali do veľkej kupoly o priemere 5,2 m, kde sa nachádza hlavný prístroj observatória, stacionárny 11-palcový teleskop (28 cm) so systémom GoTo (Celestron CGEM 1100 HD XLT). Nasledovali rôzne zaujímavé prezentácie v učebniach observatória.

Paralelne s prehliadkou observatória bolo vedenie odbočky (Kolivošková, Begeni) pozvané na slávnostne ukončenie akademického roku 2015/16 Jasielskej Detskej Univerzity Jasielski Uniwersytet Dziecięcy, kde nás veľmi milo privítala viceprimátorka Jasła pani Elwira Musiałowicz-Czech, za čo jej veľmi pekne ďakujeme. Počas slávnostnej ceremónie udeľovania diplomov študentov vystúpila aj Renáta Kolivošková, ktorá informovala zúčastnených hostí o činnosti Hvezdárne a planetária v Prešove a turistických atrakciách v Prešove.

Po zaujímavom programe v astronomickom observatóriu sme sa vybrali do susediacej obce Trzcinica, kde sme sa vrátili v čase do mladšej doby bronzovej (2000 – 1350 p.n.l.) a raného stredoveku (780 – 1030 n.l.). Nachádza sa tam totiž archeologický skanzen „Karpatská Trója” Skansen Aarcheologiczny „Karpacka Troja”. V skanzene, ktorý sa rozprestiera na ploche 8 hektárov, boli zrekonštruované zvyšky obranných hradieb a domov – dediny z doby bronzovej a raného stredoveku. Medzi najcennejšie archeologické nálezy, ktorých tu bolo nájdených viac ako 160 tisíc, patria strieborný poklad (nemecké a anglické mince), rôzne ozdoby, kúsky sekaného striebra a unikátne kovanie pošvy na meč. Súčasťou prehliadky skanzenu boli aj rytierske zápasy, stredoveké spevy a prehliadka stredovekej módy.

Záverom sa musíme poďakovať za skvelý celodenný program nielen samotnému Ryszardovi Prajsnarovi, ale aj už menovaným jeho kolegom, ktorí sa nám plne venovali nielen počas prehliadky observatória, ale aj počas návštevy skanzenu. Ďakujeme.

Peter Begeni a Renáta Kolivošková