Exurzia na Astronomický ústav v Tatranskej Lomnici

25. septembra 2010

V rámci projektu „Spoznaj vesmír v planetáriu”, ktorý je podporovaný APVV, na základe zmluvy č. LPP-0014-09 sa v sobotu 25. septembra 2010 uskutočnila plánovaná exkurzia na Astronomický ústav v Tatranskej Lomnici pre dlhoročných spolupracovníkov HaP v Prešove. Na exkurzii sa zúčastnilo celkovo 29 účastníkov. Väčšinou to boli členovia prešovskej odbočky Slovenskej astronomickej spoločnosti a vedúci astronomických krúžkov. Medzi účastníkmi boli aj študenti Univerzity tretieho veku pri PU v Prešove, špecializácie Astronómia, ktorej výučba prebieha v priestoroch HaP v Prešove.

Cieľom exkurzie bolo zoznámiť sa s vedeckým pracoviskom v Tatrách, ktoré sa venuje astronomickému výskumu a popritom navštíviť Múzeum fotografickej optiky v Spišskej Belej. Kvôli tomu sme si zvolili trasu z Prešova cez Levoču do Tatier a naspäť cez Spišskú Belú, Starú Ľubovňu, Lipany a Sabinov. Aj keď bolo počasie takmer celý september nepriaznivé, nakoniec sa vyčasilo a plánovaná exkurzia sa vcelku vydarila.

Na Astronomickom ústave v Starej Lesnej sa nám venoval Doc. RNDr. Ján Svoreň, DrSc., zástupca riaditeľa. Pozorne sme si vypočuli jeho prednášku o histórii a súčasnosti Astronomického ústavu v Starej Lesnej a o Observatóriu na Skalnatom plese. Astronomický výskum v Tatrách sa zameriava na slnečnú fyziku, medziplanetárnu hmotu a premenné hviezdy. Okrem pracoviska v Starej Lesnej a na Skalnatom Plese patrí k ústavu aj Observatórium na Lomnickom Štíte, kde sa pozoruje slnečná koróna. Po prednáške sme mali možnosť vidieť ďalekohľady v pozorovacích pavilónoch v blízkosti hlavnej budovy ústavu. Doc. Svoreň nám ukázal slnečný ďalekohľad so spektografom, ktorý sa používa na pozorovanie Slnka a stelárne ďalekohľady na výskum premenných hviezd. Vo vestibule hlavnej budovy si účastníci prezreli pekné plagáty tematicky zamerané na astronomické aktuality a históriu a súčasnosť Astronomického ústavu. Mnohých veľmi zaujala osobnosť Dr. Antonína Bečvára, zakladateľa AsÚ SAV a prvého riaditeľa Observatória na Skalnatom Plese.

Po skončení prehliadky v Starej Lesnej sme sa odobrali lanovkou na vysunuté pracovisko na Skalnatom Plese, ktoré je zamerané na pozorovanie medziplanetárnej hmoty (komét a asteroidov) a na fotometriu rôznych typov premenných hviezd. Nachádza sa tu aj celooblohová bolidová komora s objektívom typu rybie oko, ktorá je súčasťou európskej siete na snímkovanie jasných meteorov–bolidov. Na záver prehliadky nechýbala diskusia s Doc. Svoreňom o nedávno nájdenom meteorite Košice.

V Spišskej Belej sme navštívili Múzeum Jozefa Maximiliána Petzvala, zakladateľa a vynálezcu modernej fotografickej optiky, ktorý sa v tomto malom mestečku narodil a patril medzi najvýznamnejšie európske osobnosti 19. storočia. Expozícia múzea, ktorá chronologicky sprístupňuje optické prístroje a pomôcky z Petzvalových čias až po najnovšie ukážky fotografickej techniky, sa všetkým veľmi páčila.

K večeru, po úspešne absolvovanom dni, sme si oddýchli na Salaši u Franka v Starej Ľubovni, kde sa mnohí mohli občerstviť dobrým jedlom. Na cestu naspäť do Prešova nám už svietili hviezdy, ktoré sú naším spoločným záujmom.

RNDr. Danica Jančušková