Planétka Prešov

Prešov bol zaradený k ďalším slovenským mestám, podľa ktorých sú pomenované planétky slnečnej sústavy. Stalo sa to nasledovne. V noci z 8. na 9.4.1999 dvojica pozorovateľov L. Kornoš a Š. Gajdoš na Astronomickom observatóriu v Modre mali v pozorovacom programe na pláne pozorovať nový objekt, na základe informácií z NEO Confirmation Page, kde sa uverejňujú telesá s (možno) zvláštnymi dráhami. Úlohou bolo potvrdiť tento objekt a určiť jeho súradnice. To sa podarilo a navyše, keďže na prvý pohľad bol viditeľný slabučký chvost, potvrdilo sa, že v tomto prípade išlo o kométu.

Mimo plánu sa v zornom poli objavil ďalší objekt asteroidálneho typu. Ten sa pohyboval rýchlosťou 0,62 oblúkových sekúnd za minútu smerom na západ. Tento objav sa podaril o tretej hodine nadránom a potvrdil sa hneď v ten istý deň pred polnocou. Po zmeraní presných pozícií sa tieto údaje odoslali do Centra malých planét IAU v Cambridge v USA. Potvrdilo sa, že v tomto prípade ide o objav novej planétky a pridelilo sa jej predbežné označenie 1999 GE2.

Po troch nociach bola vypočítaná jej predbežná dráha. V nasledujúcich rokoch sa ďalšími pozorovaniami jej dráha neustále spresňovala (k tomu prispelo niekoľko predobjavových pozorovaní z minulosti), až sa dala efemerida planétky vypočítať dostatočne presne. Takýto stav poznania dráhy sa zdôrazňuje pridelením definitívneho označenia, teda číslom. Tejto planétke pripadlo poradové číslo 59419. Posledným krokom je pomenovanie planétky. Toto právo prislúcha vždy objaviteľom. Na základe návrhu Štefana Gajdoša, bola táto planétka pomenovaná podľa jeho rodného mesta Prešov. V stručnej dôvodovej správe sa okrem toho oceňuje aj dlhoročná pestrá aktivita Hvezdárne a planetária v Prešove a činnosť Klubu mladých astronómov, ktorý pri nej pracoval (od roku 1968 do r. 2005) a ktorého členom bol kedysi aj spoluobjaviteľ planétky. Pomenovanie novej planétky sa RNDr. Štefan Gajdoš rozhodol oficiálne oznámiť pri príležitosti 55. výročia založenia hvezdárne v Prešove.

Zaujímavosťou je ešte jeden súvis medzi objavom planétky 59419 (1999GE2) Prešov a mestom Prešov. Tento objav bol uskutočnený 60 cm ďalekohľadom, ktorý bol zachránený mestom Prešov pred istou skazou. V roku 1938 boli južné časti Slovenska násilne pripojené k horthyovskému Maďarsku. Spomínaný ďalekohľad sa nachádzal v Hurbanove a v „hodine dvanástej“, na priamu intervenciu prešovskej radnice (Dr. A. Duchoň) bol premiestnený do Prešova. Ba dokonca mal byť nainštalovaný do astronomickej kupoly na vodárenskej veži. Aj keď sa tak nakoniec nestalo, Prešov v príbehu tohto ďalekohľadu zohral iba kladnú rolu. Ďalekohľad sa mestu odvďačil tým, že „aktívne spolupracoval“ pri objave planétky nesúcej meno Prešov.

Dalo by sa povedať, že v tomto prípade ide konečne o prvý kompletne slovenský objav planétky. Bola objavená na Slovensku, slovenskými pozorovateľmi, slovenským prístrojom a aj jej pomenovanie súvisí so Slovenskom.

Planétka Prešov obieha okolo Slnka v priemernej vzdialenosti a = 2,55796833 AU. Jej dráha má excentricitu e = 0,1112629, čo znamená, že počas jedného obehu sa jej vzdialenosť od Slnka mení medzi q=2,2926430 AU (v perihéliu) a Q=2,86667236 AU (v aféliu). Jeden obeh okolo Slnka trvá P = 4,14 rokov. Jej absolútna jasnosť je +15,6m, z čoho možno jej priemer odhadnúť na 3 – 5 km. Všetky tieto parametre, ba aj sklon dráhy k rovine ekliptiky (i = 9,34189°), ju radí k normálnym planétkam tzv. hlavného pásu.

Mgr. Peter Ivan