AstroCamp 2024

AstroCamp je program akademickej excelentnosti v oblasti astronómie a fyziky, ktorý poskytuje študentom vysokokvalitnú odbornú prípravu a mentoring, zručnosti kritického myslenia, tímovej práce a skupinovej zodpovednosti a možnosti nadväzovania kontaktov. Program je určený pre študentov stredných škôl zo 45 oprávnených krajín, ktorí budú vybraní podľa ich motivácie a študijných výsledkov.

AstroCamp je trojročný program. Študenti sa doň môžu prihlásiť v predposlednom ročníku stredoškolského štúdia. Úspešní uchádzači sa zúčastnia na letnej škole, ktorá sa tento rok uskutoční od 4. do 18. augusta. Ak v nej študenti dosiahnu dostatočne dobré výsledky, budú sa môcť v nasledujúcich dvoch rokoch zapojiť do rôznych ďalších aktivít na diaľku a osobne.

Prihlášky na AstroCamp 2024 sú už otvorené a ich uzávierka je 30. apríla 2024. Ďalšie podrobnosti vrátane prihlasovacieho formulára nájdete na webovej stránke programu:
https://astrocamp.astro.up.pt/en/