EAAE: „Dotkni sa hviezdy” (Catch a Star)

European Association for Astronomy Education (EAAE)

Hlavnou myšlienkou už 17. ročníka súťaže Dotkni sa hviezdy je povzbudiť študentov k tímovej práci a zároveň im dať možnosť naučiť sa niečo nové o astronómii skúmaním informácií o astronomických objektoch.

Podmienky a pravidlá súťaže sa oproti minulému roku nezmenili. Bude sa súťažiť v dvoch kategóriách. V prvej je úlohou súťažiacich pripraviť projekt na ľubovoľnú astronomickú tému, ktorý nebude presahovať 5000 slov v PDF formáte. Úlohou v druhej kategórii je vytvoriť krátke astronomické video, alebo animáciu, ktorého dĺžka nepresiahne 5 minút. Prihlásený tím môže mať najviac štyroch súťažiacich a jedného lídra, ktorým je zvyčajne učiteľ. Pre detailné informácie navštívte sekciu Požiadavky na stránke EAAE – Catch a Star (eaae-astronomy.org)

Autori najlepších projektov a videí získajú špeciálne ceny od European Southern Observatory (ESO). Ako minulý rok, vyhlásenie a prezentácia najlepších projektov sa uskutoční počas záverečnej konferencie. Vyhlásené budú aj dve špeciálne ceny – pre najlepší projekt najmladšieho tímu a cena pre najlepší mimoeurópsky projekt.

Súťaž štartuje 1. novembra 2023 a svoje projekty a videá v anglickom jazyku môžete posielať najneskôr do 31. marca 2024.