EAAE: „Hľadáme slnečné hodiny” (Looking for Sundials)

European Association for Astronomy Education (EAAE)

European Association for Astronomy Education (EAAE) vyhlasuje novú súťaž Astronómia vo všetkých ročných obdobiach. Cieľom je poznanie a šírenie spoločnej kultúry astronómie, ktorá nám vďaka interdisciplinárnemu prístupu umožňuje riadiť ďalšie kultúrne oblasti, ako sú história, umenie, filozofia a veda všeobecne. Ide o jednoduchú súťaž pre žiakov ľubovoľného veku. EAAE každoročne vyhlási inú tému, o ktorej sa bude v danom roku diskutovať. Pre rok 2024 je názov témy Hľadáme slnečné hodiny.

Na účasť v súťaži je teda potrebné iba nájsť slnečné hodiny, odfotografovať ich a študovať spôsobom opísaným v dokumente participation-sheet.docx (live.com).

Svoje projekty zasielajte koordinátorovi súťaže emailom na allseasons@eaae-astronomy.org do 31. októbra 2024. Po skončení súťaže EAAE usporiada záverečnú online konferenciu súvisiacu s témou tohtoročného vydania. Všetci účastníci dostanú osvedčenie o účasti na projekte.

Viac informácií o projekte a rôzne podporné dokumenty, ktoré vás môžu o tejto téme niečo naučiť nájdete na stránke súťaže EAAE – Looking for Sundials 2024 (eaae-astronomy.org).