EAAE: „Vesmírne umenie” (Space Art)

European Association for Astronomy Education (EAAE)

Koordinátori súťaže, tak ako aj celý výkonný výbor EAAE, pozývajú učiteľov a ich žiakov, rodičov a ich deti, ale aj jednotlivých študentov, aby sa zúčastnili ďalšej výzvy EAAE pre tento rok, ktorou je súťaž Vesmírne umenie. Organizátori sa tešia na všetky práce súťažiacich, a dúfajú, že tento projekt bude mať medzi oslovenými aspoň takú odozvu ako minulý rok.

Súťaž je určená pre žiakov od 6 rokov. Cieľom je povzbudiť žiakov ku kreativite a samostatnej práci a tiež rozšíriť ich astronomické vedomosti. Aj umenie je výborným prostriedkom, ako tieto ciele dosiahnuť. Úlohou žiakov je namaľovať, alebo odfotografovať (prípadne použiť kombinovanú techniku) ich obľúbený astronomický objekt a odoslať ho ako obrázok vo formáte .jpg, .gif, alebo .png , nie väčší ako 1 Mb.

Súťaž bude vyhlásená 2. januára 2024termín odovzdania prác je 31. marec 2024. Víťazi v jednotlivých kategóriách budú vyhlásení 22. apríla. ESO aj pre víťazov tejto výzvy pripravilo pekné ceny. Všetky dôležité informácie a pravidlá možno nájsť na stránke súťaže: EAAE – Space Art (eaae-astronomy.org)